Motto

„Vaša úplná spokojnosť je náš najvyšší cieľ.“

Zákaznícka podpora

Sme tu pre Vás

 

Hotline: 0949 610 914
E-mail:   info@zaverecneprace.sk
ICQ:       611111240

Skype:zaverecneprace
Skype Me™!

viac  

Najrozumnejšie ceny

Naša cenová politika sa zameriava na pravidelnú kontrolu cenníkov serióznej konkurencie = snažíme sa, aby naše ceny boli najvýhodnejšie v porovnaní s konkurenčnými spoločnosťami o ktorých nemáme pochyby, že sú profesionálne, skúsene a spoľahlivé!

Splátky

Len u nás je možnosť rozdeliť
platbu do viacerých splátok.

Seminárne práce

Seminárna práca je  písomná, odborná práca pomerne malého rozsahu. Jej rozsah sa pohybuje v priemere okolo 3000 slov. Už z jej samotného názvu vyplýva jej charakter. Na rozdiel od bakalárskej, či diplomovej práce nie je prácou záverečnou. Zvyčajne ju profesor zadáva na seminároch, alebo cvičeniach. Jej úlohou je nie len zdokonaliť študentov  v písaní odborných prác, ale aj hlbšie a podrobnejšie sa dozvedieť o danom probléme. Pomerne často sa stáva, že problematika seminárnej práce býva viac než špecifická. Študent má tak možnosť podrobne sa zaoberať výlučne jedným konkrétnym problémom. Aj napriek jej vysoko odbornému charakteru, v seminárnej práci je povolený, okrem odborného štýlu aj esejistický štýl a to hlavne v častiach ako sú úvod a záver.

Seminárka sa od záverečných prác nelíši len svojím rozsahom, obsahom, či faktom, že nie je nutné ju písať v autorskom pluráli. Markantným rozdielom je výber témy. Témy záverečných prác si väčšinou vyberáme a volíme samy, nakoľko tému seminárnych prác zadáva profesor. Následne sú tieto práce čítavané a podrobne rozoberané na seminároch.

Aj napriek faktu, že je seminárka oveľa menšia ako diplomovka, aj ona by mala mať svoju pevnú logickú štruktúru. Netreba zabudnúť na tri základné časti práce ako je úvod, jadro a záver. Nakoľko je to odborná práca, v jej závere je potrebné uviesť aj literatúru, z ktorej bolo čerpané. Práca písaná na seminári slúži ako istá predpríprava k písaniu bakalárskych, či diplomových prác. Už v rámci odborných cvičení a výuky, sú študenti nútení samostatne pracovať s odbornou literatúrou, s cudzojazyčnou literatúrou, vyhľadávať kompetentné internetové zdroje a následne ich vhodne používať, učiť sa odbornému štýlu písania, či pracovať na rôznych výskumoch už počas štúdiá. Tieto práce sú akýmisi zmenšeninami záverečných prác. Je potrebné už pri ich písaní správne používať citácie a parafrázy. Niektorí vyučujúci si môžu dokonca stanoviť podmienky v podobe minimálneho počtu citácií a parafráz, či použitých literatúr. Pri neuvedení  zdroja citácií a parafráz sa študent dopúšťa porušenia autorských práv a stáva sa tak plagiátorom. Po takomto porušení autorského práca v prípade seminárnej práce bývajú následky len v podobe napomenutia, nakoľko v prípade záverečných prác môžu byť následky fatálnejšie.

  

Predbežná nezáväzná objednávka

Podrobnejšie informácie:

Späť na zoznam zaujímavosti

AKCIA !!! Zavrieť
1+1+Prezentácia k obhajobe
v hodnote 100 €
ZADARMO