Aktuality

Ako sa u nás delia vysoké školy? Viete to?

02.08.2017 Každá vysoká škola musí byť zo zákona právnickou osobou. Vysoké školy sa však líšia podľa toho, kto je ich zriaďovateľom. Na Slovensku podľa súčasných platných zákonov existujú verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, a súkromné vysoké školy. Každá verejná vysoká škola musí podliehať zákonom, ktoré určujú všetky základné princípy jej fungovania. Napríklad to ako sa zriaďuje, financuje, či v prípade nutnosti zrušuje.

Štátne vysoké školy sú prevažne špecializované zariadenia, ktorých prevádzkovanie kontroluje priamo štát. A to preto, lebo sú pre fungovanie štátu mimoriadne dôležité. Jedná sa napríklad o rôzne policajné, či vojenské vysoké školy, ale môžu to byť aj vysoké školy z oblasti zdravotníctva. Súkromné vysoké školy sa samozrejme tiež musia riadiť platnou legislatívou, ale inak je ich pôsobenie na trhu vecou ich zriaďovateľov.

Nie každá vysoká škola je zároveň aj univerzitou. Nie každá totiž spĺňa všetky predpoklady. Univerzity musia poskytovať vzdelanie na všetkých troch stupňoch. Zároveň musia nutne vykonávať aj vedeckú činnosť, ktorá priamo súvisí s tým, aké programy dotyčná univerzita študentom ponúka. Odborná vysoká škola už také prísne parametre spĺňať nemusí. Stačí ak ponúka vzdelanie v programoch prvého stupňa (teda v bakalárskych). Na tieto programy však musí nadväzovať aspoň aplikovaný výskum.

Vysoká škola (teda nie univerzita, ani odborná vysoká škola) potrebuje pre svoju existenciu spĺňať najmenej prísne kritériá. Musí ponúkať vzdelanie v spojených programoch prvého a druhého stupňa (napríklad bakalársky, a na to nadväzujúci magisterský študijný program). Tento druh vysokých škôl sa venuje hlavne základnému výskumu.

Samozrejme najvyššiu prestíž majú univerzity. Tie existujú najdlhšie, majú najviac fakúlt, niektoré majú dobré meno aj za hranicami Slovenska. Sídlia v najväčších mestách, v Bratislave, Košiciach, Prešove, Nitre, či v Banskej Bystrici. To však neznamená, že odborné vysoké školy, či obyčajné vysoké školy musia byť nutne menej kvalitné. Z dlhodobého časového hľadiska o tom, ktoré vysoké školy budú úspešné, nakoniec aj tak rozhodnú ich študenti. Snáď to aj u nás bude tak, že kvalitné ostanú, a tie horšie nakoniec pre nedostatok študentov skôr, či neskôr zaniknú. /JH/

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.