Aktuality

Ako správne formulovať hypotézy?

02.10.2019 Súčasťou mnohých záverečných prác sú hypotézy, na ktorých stojí nielen cieľ práce, ale aj to čo ňou chcete dosiahnuť. Veľmi dôležitým krokom je správna formulácia, bez ktorej môžete mať s vypracovaní veľký problém. Pomocou piatich bodov vám povieme, na čo si dať pri jej formulácii naozajstný pozor.

Čo chcete v práci dosiahnuť a zistiť?

Úplne prvým krokom pri písaní záverečnej práce je uvedomenie si čo chcete v práci zistiť a dosiahnuť. Tvorba diplomovky je už omnoho náročnejšia ako bakalárskej práce, pretože študent musí prísť s vlastným a originálnym poznaním, ktoré si bude vedieť obhájiť. Zabudnite pri tejto práci na opisovanie z iných prác, nemusí sa vám to vôbec vyplatiť.

Ako chcete dospieť k zisteniu?

Na úvod si treba premyslieť aj cestu, akou budete vaše tvrdenia zisťovať. Porozmýšľajte nad štatistickými metódami, postupmi a teóriou bez ktorých sa nezaobídete. Nahliadnuť môžete napríklad do postupov iných vedcov, ktorí sa zaoberali rovnakým fenoménom.

Čo je dôvod vášho zisťovania?

Nezabúdajte na veľmi dôležitú vec a tou je príčina, prečo chcete danú vec vôbec zistiť. Treba sa zamyslieť nad reálnym problémom, vďaka ktorému budete vedieť vymyslieť skutočnú vedeckú hypotézu. Vedecká práca by nemala spočívať len v opisoch, ale najmä v dokazovaní.

Ako získané výsledky použijete?

Vaše výsledky by ste si mali porovnať s inými a tým overiť ich hodnovernosť a skutočnosť. Niekedy sa môže stať, že prídete k záverom ktoré ste nečakali, no aj tak sú odrazom skutočnosti a preto ste pri práci postupovali správne. Ak sa vám výsledky naozaj podaria, môžete ich napríklad predložiť nejakej firme, samospráve alebo osobe, ktorá ich môže použiť v praxi. Práca tak bude mať význam nielen pre vás ale aj pre ďalšie osoby.

Formulácia na záver

Veľmi dôležitým krokom je aj samotná formulácia danej hypotézy. Ak nad ňou poriadne nepopremýšľajte a sformulujete ju hocijako vás napadne, môžete si ňou pokaziť celý výsledok. Každej jednej hypotéze preto venujte dostatok času a v žiadnom prípade ju neodfláknite.  /VP/

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.