Aktuality

Ako stanoviť cieľ záverečnej práce?

13.06.2019 Základom pre vypracovanie každej záverečnej práce je stanovenie cieľa, ktorý chceme dosiahnuť. Mnohí študenti majú skúsenosti s tým, že si stanovili správny cieľ, no nedokázali ho naplniť. Iným sa zas nepodarilo cieľ ani dobre stanoviť a v tom prípade je záverečná práca neodborná a pre pedagógov nedostačujúca. Pri stanovení cieľa by si mal preto každý študent dať obrovský pozor na to, čo chce v práci riešiť a dosiahnuť. Ak si neviete s týmto krokom rady, odporúčame navštíviť vedúceho záverečnej práce, ktorý vám s tým poradí. Jeho úlohou je nielen pomôcť stanoviť váš cieľ, ale pracovať aj na tom, aby ste ho spolu dosiahli.

Netreba však zabúdať na jednu podstatnú vec. Cieľ si musíte stanoviť úplne na začiatku, ešte predtým ako sa pustíte do písania práce. Ak by ste nemali jasné v tom, čo má byť výsledkom, mohli by ste sa od témy odkloniť a už vôbec by ste nedosiahli to, čo potrebujete. Možno považujete stanovenie výskumného cieľa za banálnu vec, no v skutočnosti ide o najdôležitejší bod. V praxi sa stretávame s tým, že v prípade nesprávne stanoveného cieľa majú študenti neobhájiteľnú prácu, čo je obrovská škoda.

Aby bol váš cieľ prehľadný a splniteľný, musí byť jasne stanovený najlepšie prostredníctvom jednoduchých viet alebo súvetí. Pri zadávaní cieľa sa vyvarujte podmieňovacieho spôsobu ako ,,čo by sa stalo, keby..“. Pri tejto formulácii by plnenie cieľa mohlo spôsobiť značné problémy a zamotali by ste sa viac, ako by ste chceli. Vhodné je použiť pravidlo SMART, ktorého podmienky sú veľmi ľahko zapamätateľné.

S –špecifický – definujte konkrétne skúmaný problém a jeho riešenie
M – merateľný – váš cieľ sa musí dať zmerať a výsledky overiť
A – dosiahnuteľný – cieľ, ktorý si stanovíte musí byť dostupný a primeraný, preto nebuďte ambiciózny
R – reálny – aby ste mohli cieľ splniť, potrebujete dostatok dostupnej literatúry a zdrojov
T – časovo ohraničený – cieľ musí byť vždy časovo ohraničený, preto si stanovte termín jeho splnenia   /VP/

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.