Aktuality

Ako zistím, či nie je moja práca plagiát?

22.11.2018 Či si prácu vypracujete sami alebo na to využijete služby nejakej externej firmy,  aj tá vaša môže byť v konečnom dôsledku uznaná ako plagiát. Dokonca ide aj o také verzie, ktoré sú napísané kvalitne, no pri obhajobe sa môžete stretnúť s názormi, že ide o neoriginálne dielo. V dôsledku toho vám môže byť nielen znížená známka za prácu, ale môže dôjsť aj k jej neuznaniu zo strany pedagógov.


Na zistenie, či je práca originálom alebo plagiátom, existuje Centrálny register záverečných prác, o ktorý sa zaujímajú nielen študenti, ktorí už prácu píšu, ale aj tí, ktorí ešte ani len nezačali.  Tento register je jedinečným v Európe, ktorý zhromažďuje všetky záverečné práce a vyhodnocuje ich zhodu. Používanie tohto systému je povinné pre všetky vysoké školy a univerzity, ktoré nahrávajú nové práce. Centrálny register ich potom porovná s databázou už predtým odovzdaných a nahraných prác, pričom jeho výstupom je protokol o kontrole originality. Čím vyššia je zhoda danej práce s inou, tým vyššia hodnota na protokole vyjde. Samozrejme, logicky z toho vyplýva, že čí vyššie číslo bude na vašom protokole uvedené, tým horšie bude vaša práca vnímaná.


Na druhej strane sa však netreba obávať zhody v malých číslach, nakoľko nie vždy sa dá práca napísať tak, že vyjde študentovi zhoda 0%. Dôvodom je najmä množstvo napísaných prác s rovnakou témou, kedy môže byť použitá rovnaká literatúra, ktorú použilo množstvo študentov. Dôležité je preto vnímať tento systém ANTIPLAG ako podporný nástroj pre školiteľa, oponenta a komisiu, ktorí zhodu posúdia podľa svojho úsudku.


V prípade, že vyjde študentovi vyššia zhoda, netreba robiť paniku. Neznamená to, že práca je automaticky plagiátom, ale môže ísť o prekrytie citovanej state alebo prevzatého textu s inou publikáciou alebo prácou. V praxi to znamená, že ak niekto použil rovnakú knihu ako vy a citoval ju v práci, systém to vygeneruje ako zhodu. Odporúčame preto všetky informácie v práci uvádzať vlastnými slovami a nie prepisovať slovo za slovom. Pomôcť pri zhode vám môže aj správny výber témy, ktorá je novšia a nepoužilo ju obrovské množstvo študentov. V konečnom dôsledku si však dajte pozor, aby sa vaša práca nepodobala druhej až príliš, nakoľko by mohla byť uznaná ako plagiát a vy by ste museli prácu spracovávať úplne odznova alebo dokonca v inej téme.   /VP/

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.