Aktuality

Bc., Ing., Mgr. Phdr., Phd...alebo čo vlastne budem?

19.07.2016 Asi uznáte, že je celkom pekné po piatich rokoch štúdia doživotne si písať pred alebo za menom nejaké tie tri písmenká naviac, ktoré o niečom svedčia. Ale o čom ? A čo vôbec v sebe skrývajú? Všeobecne sa akademické tituly dajú označovať ako určité hodnosti, ktoré prideľuje univerzita po úspešnom skončení daného typu štúdia.  Rozdelenie je široké, uvedieme len základné.

Na Slovensku po prvých troch rokoch dostanete (až na niektoré výnimky) diplom s hlavičkou Bc. – čiže bakalár. Ako dobre vieme, nie je to žiadna veľká sláva, ale na promóciách sa už cítite ako spromovaný jadrový fyzik s angažmán do Cernu. Po ďalších dvoch rokoch sú to tituly Mgr. slovom Magister, všeobecne obsahovo humanitné vedy a Ing. slovom inžinier- technické vedy. 

Umelecké odnože týchto hodností sú Ing. arch. a Mgr. art , ako skratky naznačujú architekti a umelci. Doktorské štúdia trvajú zväčša 6 rokov a najznámejšie (aj najnáročnejšie) sú MUDr.- všeobecné lekárstvo, MDDr. -zubné lekárstvo a MVDr. – veterinárne lekárstvo.

Ďalšou úrovňou sú rigorózne skúšky a práce po absolvovaní ktorých dosiahnete tituly napr. ako PhDr. – doktor filozofie, PaeDr. – doktor pedagogiky, RNDr. doktor prírodných vied alebo JUDr. – doktor práv. Podmienky na dosiahnutie sú individuálne, niekedy zahŕňajú aj prax.

Ďalej je to tzv. postgraduálne štúdium, ktorým akoby pokračujete po ukončení vysokej školy a zároveň na nej aj vyučujete a pracujete. Budú Vás nazývať doktorandom. Tituly zahŕňajú PhD. (široký obsahový záber) alebo ThDr. doktor teológie a trvajú zväčša 3 roky zakončené rozsiahlou dizertačnou prácou a ukončeným výskumom.

Vedecko – pedagogické hodnosti sú udeľované za roky práce, výskumu a štúdia či vedeckého prínosu, známe ako Doc. - docent a Prof. -Profesor. Preto je oslovovanie učiteľa na strednej škole „pán profesor“ z tohto hľadiska nekorektné. Aj keď polichotí.

Vrcholom všetkých hodností je celoživotná zásluha v pokročilom veku a oddanosť vyučovaniu, vede a výskumu, dosiahnete ju pripísaním titulu Dr.h.c. - doctor honoris causa a profesor emeritus, udeľované vedeckou radou a sprevádzané pompéznymi zvyklosťami. Trúfnete si? :) /MS/

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.