Aktuality

Cieľ a metodika práce – čo to vlastne je?

12.12 2018 Každý študent, ktorého čaká písanie záverečnej práce musí zvládnuť nielen jej obsahovú a formálnu stránku, ale aj cieľ a metodiku. Mnohí sú z tejto kapitoly vystrašení, pretože si ani len nevedia predstaviť, čo by mala obsahovať. Hoci ide o pár viet, ktoré väčšinou zvládneme napísať na dve strany, odvíja sa od nich celkový význam práce.

Definovanie cieľa je totálnym základom a musíte si ho určiť ešte predtým, ako začnete prácu písať. Odvíja sa od neho nielen zameranie práce ale aj to, čo ňou chcete dosiahnuť. Môže ísť napríklad o cieľ týkajúci sa obhájenia alebo vyvrátenia nejakej hypotézy alebo o opis firmy prípadne javu. Na základe toho, aký cieľ si zvolíte, treba prácu vypracovávať a podľa neho sa aj nasmerovať.

Humanitné odbory často ako cieľ práce využívajú dôkazy o charakteristike, analýze alebo popise daného vybraného problému. Prírodovedné témy zas môžu využívať výskum alebo experiment, ktorý bude súčasťou práce. Dôležitým krokom je, aby ste si cieľ nielen stanovili, ale reálne ho aj naplnili.

V prípade metodiky ide o súhrn všetkých použitých metód v práci, ktoré si treba určiť hneď na začiatku. Bez metódy sa nedá vypracovať žiadna práca a preto by ste ani túto časť nemali podceniť. Žiadny študent by si nemal vyberať tému bez toho, aby si k nej určil cieľ a metodiku. Základom je literárna rešerš, z ktorej zistíme už na úvode, či budeme mať pri písaní práce dostatok zdrojov a informácií. Okrem rešerše by ste mali v časti metodika spomenúť aj metódy, ktoré sa  budú vo vašej práci vyskytovať. Ide napríklad o pozorovanie, analógiu, analýzu, syntézu alebo porovnávanie. Samozrejme využitý môže byť aj dotazník alebo iné metódy skúmania, ktoré sa vám hodia. Nezabudnite ich však v metodológii spomenúť, inak by bola vaša práca neúplná. /VP/

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.