Aktuality

Je štúdium za hranicami cestou k lepšej práci po škole?

13.04.2018 Spochybňovať fakt, až ak vyštudujete kvalitnú univerzitu v zahraničí tak povediac na full time, tak to bude takmer na 100% prínos pre váš život bude asi málokto. Máme na mysli hlavne štúdium v zahraničí, v ktorom sa hovorí napr. po anglicky. Jasné, že aj štúdium v Českej republike má svoje obrovské plusy, ale zdokonaľovanie v cudzom jazyku to asi nebude, keďže my po česky rozumieme naozaj dobre. Štúdium v zahraničí ponúka vnímavým študentom obrovské možnosti.

Okrem samotného štúdia je to možnosť naučiť sa cudzí jazyk, spoznať odlišnú kultúru od tej našej, cestovať po cudzej krajine, či spoznať iných ľudí. To všetko vám prinesie nový pohľad na veci, a práve ten môže byť vo vašej kariére po škole na nezaplatenie.

Pozitívne dopady štúdia v zahraničí potvrdzujú aj viaceré prieskumy, ktoré boli urobené medzi absolventmi vysokých škôl. Tí, ktorí študovali v zahraničí aspoň časť svojho vysokoškolského štúdia, uvádzali jeho pozitívne dopady na ich nasledujúcu kariéru. Pochvaľovali si takto nadobudnuté vedomosti, ako napríklad všeobecný rozhľad, komunikačné zručnosti, vyššiu úroveň znalosti cudzieho jazyka, toleranciu, flexibilitu, atď. Jedna z takto nadobudnutých vlastností sa javí ako rozhodujúca, a to je ovládanie svetového cudzieho jazyka, ideálne angličtiny. Niežeby sa na našich vysokých školách nenašla kvalitná výučba cudzieho jazyka, ale predsa len v zahraničí sa k nemu asi dostanete skôr aj mimo vysokoškolských lavíc.

To, že sa štúdium (keď už nie celé, tak aspoň na semester, či dva) oplatí potvrdzuje aj mnoho personalistov zo zahraničných, ale aj úspešných slovenských firiem pôsobiacich na našom trhu. Ak máte v CVčku zmienku o tom, že ste študovali aspoň časť vysokej niekde v zahraničí, tak sa vaše šance na pohovore zvyšujú. Samozrejme to budete musieť vedieť doložiť aj schopnosťami, a semester či dva v zahraničí nie je všetko. No pravdepodobne to bude životná skúsenosť, ktorá sa vám raz vráti v pozitívnom slova zmysle. /JH/

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie otázok k štátniciam v hodnote 50 € ZADARMO.