Aktuality

Letné brigády pre študentov. Čo robiť ak vám nezaplatia?

21.07.2017 Každý študent, ktorý spĺňa zákonné podmienky a chce si počas letných prázdnin privyrobiť nejaké to Euro navyše, má nárok na vyplatenie mzdy vo výške a v čase podľa podmienok, ktoré si so svojím zamestnávateľom dohodli. Je preto vždy najlepším riešením, ak máte takúto dohodu pekne na papieri, v podobe písomnej zmluvy. Napísané čierne na bielom, aspoň sa vyhnete nejasnostiam. No v prípade ak vám predsa len nechcú vyplatiť vašu mzdu, máte možnosť sa proti tomu brániť.

Ako prvý krok za vyplatením vašich peňazí by ste mali poslať písomnú výzvu zamestnávateľovi, v ktorej ho požiadate o uhradenie dlžnej čiastky. Z výzvy musí byť jasné, čo žiadate, a prečo to žiadate. Ideálne ak ju pošlete doporučene, tak aby si ju dotyčný zamestnávateľ (či ním poverený zástupca) prezvali osobne. Ak na vašu výzvu nijako nereagujú, môžete sa obrátiť s týmto problémom na príslušný inšpektorát práce. Ten následne situáciu na základe vášho podnetu prešetrí.

Ak inšpektorát práce zistí v takomto prípade nejaké nedostatky, má zo zákona možnosť uložiť zamestnávateľovi finančnú pokutu. No ani inšpektorát práce nemá možnosť zastupovať nespokojných študentov pred konaniami na súdoch, na ktoré sa v konečnom dôsledku možno budú musieť obrátiť. Všetky rozhodovania v pracovnoprávnych sporoch totiž spadajú do kompetencie súdov, inšpektorát práce v nich rozhodovať nemôže.

Preto si treba dávať naozaj dobrý pozor na to, akú brigádu si vyberiete, a hlavne u koho budete cez leto pracovať. Aby ste sa nepopálili, lebo naťahovanie s nezodpovedným zamestnávateľom na súdoch zvyčajne nejde práve extra rýchlo. Ideálne ako si svojho budúceho zamestnávateľa overíte, v dobe internetu a všadeprítomných sociálnych sietí by to nemal byť až taký veľký problém. Pozrieť si môžete napríklad register dlžníkov.

Dnes sa dá zistiť aj to, či je proti vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi vedené exekučné konanie, alebo či je na neho vyhlásený návrh na konkurz. V tomto prípade určite platí staré známe: dvakrát meraj a raz rež, lebo komu by sa už len chcelo makať v lete zadarmo, však? /JH/

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.