Aktuality

Prvé skúšky na vysokej škole...

26.10.2014 Všetci bývalí stredoškoláci, ktorí začali študovať na vysokej škole v najbližších týždňoch zažijú svoje prvé zápočtové obdobie a tiež absolvujú svoje prvé skúšky. Systém priebehu kontroly vedomostí v jednotlivých stupňoch skúšania je veľmi odlišný od „ich“ doterajšieho stredoškolského skúšania, že možno mnohí ani netušia, čo ich čaká, ak sa s tým doteraz vo svojom okolí nemali možnosť stretnúť.

Jednotlivé predmety v akademickom školskom roku, bývajú ukončené rôznymi formami. Kým pri niektorých stačí odovzdanie semestrálnej práce pri iných treba praktické alebo ústne prevedenie. Zvyčajne platí pravidlo, že povinné predmety, ktoré majú najvyššiu odbornú hodnotu a tiež sú ohodnotene najvyšším počtom kreditov, bývajú ukončene práve spomínanou skúškou a to nielen ústnou, ale zvyknú sa i formy kombinovať, čiže prebiehajú viaceré kolá, pričom postup do ďalšieho a ďalšieho je podmienené úspešnosťou toho predošlého. Často sa stretnete so vstupným testom , kde veľmi rýchlo skúšajúci jednoduchými otázkami preverí Vašu pripravenosť, následne po jeho úspešnom absolvovaní pokračujete do písomného testu, kde už zvyčajne nestačí odpovedať áno – nie, ale býva vyžadovaná celá škála vedomostí na požadovanú tému, ktorú keď zabsolvujete podľa požiadaviek skúšajúceho, doskúša sa Vás ešte aj ústne a až po absolvovaní posledného kola, môžete počítať so zápisom do indexu.  Takáto prax je veľmi častá na medicíne, práve ale i na niektorých technických školách.

Aby ste sa na samotnú skúšku vôbec dostali, potrebujete získať zápočet. Zjednodušene povedané, úspešne absolvovaný zápočet, je vstupenka na skúšku. Získať zápočet môžete formou testu, seminárnej práce. Ako sme písali vyššie, niektoré predmety, zvyčajne voliteľné, bývajú ukončené práve získaním zápočtu, bez toho aby ste ešte absolvovali skúšku.  Počty kreditov takýchto predmetov bývajú neporovnateľne nížšie v porovnaní s kreditmi za skúškové predmety, ale každý kredit sa počíta . Pri zapisovaní predmetov, však treba veľmi citlivo vyberať  jednotlivé predmety tak, aby pri konečnom zúčtovaní, tie veľmi potrebné kredity nechýbali.

Isto ste zvedaví, ako to na skúške vyzerá, ale musíte si počkať na svoju prvú skúšku, aby ste videli, lebo každá skúška prebieha trochu inak. Možno Vaši pedagógovia uprednostnia takzvané „multiplechoice“ – testy, pri ktorých si vyberáte z niekoľkých možností  tú správnu. Je to jednoduchší variant, avšak len dovtedy, pokiaľ správnych odpovedí v jednej otázke nie je ukrytých viac, ale na túto skutočnosť by ste mali byť dopredu pripravení.  Môžu Vás čakať i testy s otvorenými otázkami – rozpisovacie, kde vlastnými slovami rozpíšete, čo ste sa naučili, treba písať podstatné veci, na „omáčky“ bude priestor pri ústnej odpovedi. Ústna odpoveď je plne v rukách skúšajúceho, čo uprednostňuje, buď otázky a odpovede z fleku, alebo s prípravou, buď debata o téme rozpísanej v teste, dialóg. Netreba sa z nej zbytočne stresovať, je to prax, ktorá Vám do budúcna veľmi pomôže.

Hodnotenie Vašich vedomostí je tiež odlišné ako na stredných školách. Na vysokých školách sa používa zvyčajne toto hodnotenie:
A – výborne  (1)
B – veľmi dobre (1,5)
C – dobre (2)
D – uspokojivo (2,5)
E – dostatočne (3).

Skúšku ste úspešne absolvovali, ak v indexe vidíte písmenko od A – E, Tí ktorí sú „filatelisti“ a zbierajú dobré známky, sa určite viacej potešia vrchnej stupnici hodnotenia, ale pamätajte, „čo je v indexe sa počíta“, naopak X – znamená opakovanie celého skúškového procesu. Tak Vám držím palce, nech tých X-iek, je čo najmenej. /Z.K./

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.