Aktuality

Rady pri príprave obhajoby diplomovej alebo bakalárskej práce

19.02.2014 Vaše niekoľko mesačné snaženie sa, ste ukončili vytlačením, zviazaním a odovzdaním diplomovej alebo bakalárskej práce.  Tým to však ešte nič nekončí. Okrem ďalšej prípravy na záverečné skúšky, je nevyhnutné Vašu DP a BP úspešne obhájiť, tak aby Vaša práce nevyšla na zmar.
Príprava obhajoby záleží na Vašich reálnych skúsenostiach s verejným vystupovaním. Čím menej ste v minulosti prezentovali na verejnosti, tým príprave musíte venovať viacej času. Pomôckou môže byť vhodne pripravená prezentácia cez PC, ale treba byť pripravený aj na variantu, že môže nastať nečakaná porucha techniky a teda pomôcku nebude možné využiť.
Dôležitý faktor pri príprave je zvládnuť časový rozsah, pričom 10 % z celkového času venujte úvodu, 5% záveru a zbytok jadru obhajoby. Je nevyhnutné celkový čas naplánovať, tak aby nebol presiahnutý čas na ňu vymedzený. Platí tiež pravidlo, že k jednému „slajdu“ treba venovať cca 1 – 2  minúty.
Osnovu pripravujte tak, že vytvoríte postupnosť hlavných myšlienok, ktorým sa jednotlivo venujete a vysvetľujete ich. Od abstrakcií k detailom. Výklad by mal dávať zmysel, upozorňujte postupne na podrobnejšie nepopísané detaily práce, čim členom komisie dávate námety k záverečnej diskusií.
Je vhodné k záveru zdôrazniť, splnenie cieľu práce a tiež vysvetliť Vás vlastný prínos v práci.
Začiatok obhajoby je veľmi dôležitý, pretože  od neho závisí, prekonanie prípadnej trémy, ukľudníte sa, získate sebadôveru a naviažete kontakt s komisiou. Je vhodné hovoriť dostatočne hlasne a pomaly. Myšlienky musia byť usporiadané, vyjadrovanie presné a jednoznačné. Je vhodné striedať krátke vety spolu s dlhými, aby prejav nepôsobil monotónne. Vyhýbajte sa slangu, preskakovaniu myšlienok, nedokončeným vetám. Nepoužívajte priveľa zámen, prídavných mien a tiež podmieňovací spôsob. Pri opakovaní sa jednotlivých slov skúste použiť synonymum, alebo iné výrazy. Ak sa používajú cudzie slová je nevyhnutné naozaj správne chápať ich význam a správne ich vyslovovať.
Pripomienky vedúceho aj oponenta sú súčasťou obhajoby a tiež reakcie a otázky členov komisie. Snažte sa netvrdiť nič, čo sa nedá dokázať. Z obhajoby má byť zrejmé, že ste, prácu sami spracovali, pochopili problematiku a že príprava na obhajobu bolo dôkladná.
Pred samotnou „ostrou“ obhajobou, vyskúšate odprezentovať Vašu prípravu „na nečisto“ viac krát, určite tým získate väčšiu istotu.
Takže milí študenti držím Vám palce, určite to zvládnete. /Z.K./

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.