Aktuality

Spromoval som. Čo teraz?

22.07.2019 Po dlhých rokoch strávených na vysokej škole, odovzdaní diplomovej práce a absolvovaní všetkých zápočtov a náročných skúšok, vrátane tých záverečných nastáva dlho očakávaný okamih odovzdania vysokoškolských diplomov počas slávnostnej promócie. Túto krásnu chvíľu s vami zdieľa predovšetkým vaša rodina a blízki priatelia. Hoci sú to nezabudnuteľné momenty, vy už možno v týchto chvíľach hľadáte odpovede na otázku: „Čo ďalej?“

Samozrejme, každý absolvent by si veľmi rád našiel svoje vysnívané zamestnanie vo vyštudovanom odbore ihneď po promóciách, avšak nie každý má také šťastie. Preto každý absolvent sleduje pracovné portály a inzeráty práce, skúša posielať svoj životopis, absolvuje osobné pohovory a dúfa, že bude čoskoro prijatý do zamestnania. Po promóciách však absolventov čaká niekoľko nevyhnutných povinností a vybavení základných úradných záležitostí. Ktoré sú to?

Prvé kroky po ukončení štúdia by mali viesť na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v meste, kde má absolvent trvalý pobyt. Tu absolvent okrem žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie predloží občiansky preukaz a kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní. Mal by tak však urobiť do 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia vysokoškolského štúdia.

Len vtedy bude do evidencie zaradený od uvedeného dňa. V opačnom prípade, po prekročení lehoty 7 dní bude zaradený do evidencie len odo dňa dátumu podania žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Z toho následne vyplýva niekoľko ďalších povinností daných zákonom, predovšetkým platba zdravotného poistenia.
Pokiaľ sa absolvent stihne zaregistrovať do 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia štúdia, štát za neho platí všetky poplatky spojené so zdravotným poistením.

Nemá však povinnosť navštíviť Sociálnu alebo Zdravotnú poisťovňu, nakoľko Zdravotná poisťovňa je v súčasnosti systémovo prepojená so všetkými úradmi práce na Slovensku, a tak si tieto úrady vzájomne odovzdávajú a zdieľajú potrebné informácie o registrovaných uchádzačoch o zamestnanie. Sociálnu poisťovňu absolvent nemusí navštíviť z dôvodu, že ešte namal príležitosť byť zamestnaný, a tak nemá nárok na podanie žiadosti a vyplatenie príspevku pre nezamestnaných. Túto inštitúciu navštívi až keď mu tento nárok vznikne, po odpracovaní niekoľkých rokov v zamestnaní a splnení zákonom stanovených podmienok.

Hoci je ukončenie vysokoškolského štúdia a akt promócií radostnou rodinnou udalosťou, netreba zabúdať ani na povinnosti spojené s ukončením štúdia. Myslite preto prakticky a nenechávajte si návštevu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na poslednú chvíľu. /VP/

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.