Aktuality

Viete, ako správne oslovovať vyučujúcich na vysokej škole?

07.03.2019 Štúdiom na vysokej škole sa končí oslovovanie pán učiteľ alebo pani učiteľka. Takto ste mohli pedagógov oslovovať nielen v materskej, ale aj na základnej a dokonca na strednej škole. Na univerzite je tomu však koniec a vyučujúcich treba oslovovať úplne inak. Riadiť by ste sa mali titulmi, ktoré majú uvedené pri menách, vtedy sa vám nemôže stať, že sa pomýlite.

Bc., Mgr., Ing.
Je normálne, že takéto tituly majú nielen vyučujúci na stredných, ale aj vysokých školách. Ide o najznámejšie tituly, ktoré získajú všetci absolventi vysokých škôl počas prvých rokov štúdia. Aj keď sa vám to možno bude zdať smiešne, oslovujte ich týmto titulom, ktorý majú uvedený pri mene. Pán bakalár, pani magisterka alebo pán inžinier a nič tak nepokazíte.

PhDr., RNDr., JUDr., PhD...
Ide o tituly, ktoré sú menej známe a najmä pri ich písaní sa mnohí zapotia. Sú akýmsi ďalším levelom pričom je jedno, či má človek absolvované len rigorózne alebo celé doktorandské štúdium. Všetkých, ktorí majú pri mene uvedené tieto písmená oslovujte pán doktor alebo pani doktorka.

Doc.
Docent je vedecko-pedagogický titul, pričom všetky, ktoré sme doteraz spomenuli boli len akademické. V tomto prípade je oslovovanie jednoduché, pretože vyučujúceho môžete osloviť jednoducho pán docent alebo pani docentka a nič tým nepokazíte.

Prof.
Hoci ste oslovenie profesor používali na strednej škole, ani jeden z vyučujúcich tento titul určite nemá. Ak by ho mal, pracoval by nie na strednej, ale na vysokej škole, kde by bol určite pre túto prácu prínosnejší. Titul profesor totiž udeľuje prezident republiky a na každej katedre alebo fakulte nájdete len malé množstvo profesorov, pretože ide o jeden z najvyšších titulov, aké môže človek vo vzdelaní dosiahnuť.

Vo všeobecnosti platí, že každého vyučujúceho treba oslovovať najvyššie dosiahnutým titulom. To znamená, že ak má niekto titul profesor, v žiadnom prípade ho neoslovujte pán doktor, mohol by sa uraziť. Tituly, ktoré sme uviedli sú usporiadané podľa dôležitosti, takže vám v tomto pomôžu. /VP/

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.