Aktuality

Získajte sociálne štipendium a pomôžte si pri štúdiu

10.10.2017 A nemusí sa vždy jednať o zanedbateľnú sumu. Rozsah sociálneho štipendia je pomerne veľký. Ak ho študentovi priznajú, môže získať minimálne 10 Euro. Maximálne to môže byť 235 Euro, a to v prípade ak študent býva do vzdialenosti do 30 kilometrov od školy, kde študuje. V prípade ak je táto vzdialenosť ešte väčšia, tak môže študent získať až 280 Euro, čo je už slušná suma.

Sociálne štipendium sa vypláca študentovi každý mesiac, a jeho výška závisí od viacerých podstatných náležitostí. V prvom rade však závisí od príjmu rodinných príslušníkov študenta. Práve podľa ich príjmov sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, a samozrejme aj jeho výška. Treba si však uvedomiť, že sociálne štipendium nemôžete získať spätne. Ak ste to mali bohužiaľ v minulosti v rodine ťažké, dnes vám to už nepomôže, vždy s totiž posudzuje aktuálny stav.
Dôležité je, že žiadateľ musí byť dobrým študentom.

Nemusí mať samozrejme všetky skúšky hneď za ,,jedničku“. No nesmie prekročiť klasickú štandardnú dobu štúdia. Nesmie teda opakovať ročník, prípadne štúdium prerušiť. Na podrobnosti sa je najlepšie opýtať na študijnom oddelení na vysokej škole, lebo presné špecifikácie sú samozrejme podrobnejšie, ako nám náš článok rozsahom dovolí.

Podmienok je samozrejme viac. To najlepšie čo môžete urobiť, sme napísali už v odseku vyššie. Musíte jednoducho zájsť na študijné oddelenie na vašej vysokej škole. Tam nájdete kompetentného človeka, ktorý vám poradí čo a ako. Každá jedna žiadosť sa totiž posudzuje individuálne. Na podanie žiadosti máte čas v podstate kedykoľvek počas klasického školského roka na vysokej škole, teda zhruba medzi septembrom a júnom.

Na študijnom oddelení vám presne povedia, čo treba robiť. Aké doklady budete potrebovať, aké potvrdenia treba doložiť, čo všetko musíte v žiadosti vyplniť. Ak budete mať šťastie na ochotného človeka, nemusí to byť všetko ani také zložité, ako to na prvý pohľad vyzerá. Takže vám už iba ostáva, aby ste si zbehli na svoje študijné oddelenie. /JH/

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.