Aktuality

Zlý školiteľ a dobrý oponent, alebo naopak? Čo je horšie?

20.01.2015 Pri písaní záverečnej práce je veľmi potrebný, tak ako dobrý výber témy, ešte lepší výber školiteľa. Je možné tvrdiť, že k väčšine fakultou vypísaných a dekanom schválených tém bude o čom v záverečnej práci písať. Ale kto nám pri jej písaní bude pomáhať a či náš školiteľ bude našou pravou rukou a zároveň akýmsi anjelom strážnym nie je nikdy 100% záruka. Dobrý školiteľ= 50% úspechu. Nestačí si zvoliť dobrú tému, ktorá nám „sadne namieru“. Dobrý školiteľ = vysoké percento úspechu, prečo?

Zakaždým si treba uvedomiť, že sme len študenti a téma je pre nás spočiatku cudzou témou. Až školiteľ je človek, ktorý nás s ňou bližšie oboznámi, povie nám o jeho predstavách k danej téme, správne nás navedie o čom písať a odkiaľ čerpať, či v nie jednom a samozrejme, lepšom prípade aj sám poskytne vhodné materiály.  Školiteľ je jednoducho človek, ktorý nás sprevádza, alebo by mal sprevádzať počas celého písania záverečnej práce. Na záver samozrejme, aj on sám vypracúvava posudok k našej práci a aj jeho názor, či jeho sledovanie nášho prístupu k práci častokrát dosť zaváži na záverečnom hodnotení.
A ako je to s oponentom?

Žiaľ, oponenta si nevyberáme sami a nie je vypísaný pri téme záverečnej práce. Častokrát je pridelený tesne pred samotnou obhajobou záverečnej práce. Jeho úloha je opačná ako v prípade školiteľa. Nenachádza pozitíva, ale skôr negatíva práce, kritizuje ju. Aj on v závere podáva svoj postoj k práci a píše posudok. Záverečné hodnotenie je tak prevažne zložené z názorov a posudkov školiteľa a oponenta.

Spravidla by malo všetko prebiehať tak, že školiteľ by mal byť študentovi naklonený a nápomocný a oponent je ten, ktorý býva väčším kritikom. V poslednej dobe to už až takým pravidlom nie je.  V nie jednom prípade sa stalo, že práve školiteľ v záverečnom hodnotení podal horší posudok ako jeho oponent. Čo je takémuto počinu najčastejším dôvodom? A čo je teda horšie? Zlý oponent a dobrý školiteľ, alebo naopak? A koho názor má podľa Vás, väčšiu váhu pri záverečnom hodnotení? Aké sú vaše skúsenosti so školiteľmi a oponentmi? /T.V./

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.