Bakalárska práca - čestné prehlásenie - vzor

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestne vyhlasujem, že bakalársku prácu s názvom: Náhradná rodinná starostlivosť  som vypracovala samostatne, na základe konzultácií a štúdia odbornej literatúry. Neporušila som autorský zákon a zoznam použitej literatúry som uviedla na príslušnom mieste.

 

 

Žilina, 24.03.2014    

 

..............................................

podpis

  
Predbežná nezáväzná objednávkaBakalárske práce
Bakalárska práca - čestné prehlásenie - vzor Bakalárska práca - čestné prehlásenie - vzor
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.