Bakalárske práce - Abstrakt

Abstrakt je písaný v rozmedzí niekoľkých riadkov. Na Slovensku je nutné túto časť odbornej práce, ako jedinú, uviesť okrem štátneho jazyka aj v jednom zo svetových jazykov. Najčastejšie sú to jazyky ako: angličtina, prípadne nemčina.

Písanie abstraktu sa môže na každej univerzite mierne odlišovať. V úvodných riadkoch abstraktu sa zvyčajne uvádza meno a priezvisko študenta, názov práce, typ práce, názov univerzity a iné informácie potrebné uvádzať, podľa aktuálne platnej smernice dekana.

Hlavnou náplňou abstraktu je však vymedzenie predmetu skúmania, jej cieľov. Jeho súčasťou bývajú aj kľúčové slová práce, ktoré sú taktiež uvádzané aj v cudzom jazyku a sú najfrekventovanejšími slovami práce a tvoria jej ideovú bázu.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaBakalárske práce
Bakalárske práce - Abstrakt Bakalárske práce - Abstrakt
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.