Bakalárske práce - Použitá literatúra

Je neoddeliteľnou súčasťou práce. Jej rozsah nie je striktne daný, závisí od počtu publikácií použitých v diele. Píše sa bezprostredne v závere práce. Na rozdiel od záveru, či úvodu, táto časť sa nezapočítava do počtu znakov záverečnej práce.

Opäť, ako abstrakt, aj táto časť práce je pomerne špecifickou záležitosťou a je založená na vytvorení akéhosi zoznamu použitých publikácií. To, či tento zoznam písať v abecednom poradí, alebo podľa dôležitosti a frekvencie použitých bibliografií určuje daná fakulta, konkrétne jej aktuálne platná smernica.

V zozname bibliografie je nutné uviesť nie len citovanú, ale aj parafrázovanú literatúru a netreba zabudnúť ani na internetové odkazy.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaBakalárske práce
Bakalárske práce - Použitá literatúra Bakalárske práce - Použitá literatúra
Bakalárske práce - Použitá literatúra 1 Bakalárske práce - Použitá literatúra 1
Bakalárske práce - Použitá literatúra 2 Bakalárske práce - Použitá literatúra 2
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.