Bakalárske práce - Úvod

Úvod je písaný bezprostredne za obsahom. Pre lepšiu estetickú stránku sa píše na novú stranu. Jeho rozsah nemôžeme presne určiť. V priemere sa zvykne pohybovať okolo 2-3 normostrán.

Úvod býva akousi vstupnou bránou do srdca záverečnej práce, kde sú v krátkom rozsahu predznamenané kapitoly a riešené problémy. Počas niekoľkých riadkov študent načrtne problematiku práce, jej cieľ a predmet. Nemal by zabudnúť ani na predznamenanie, čo bude predmetom praktickej časti.

Úvod ako jedinú časťou záverečnej práce je možné písať trochu pozvoľnejším, nie celkom odborným štýlom. Jeho úlohou je hlavne zaujať čitateľa a motivovať ho k následnemu prečítaniu celej práce.

Táto časť je pre študenta veľmi dôležitou časťou. Stáva sa, že niektorí členovia komisie si z dôvodu nedostatku času nestihnú prečítať celú prácu. Aby si vytvorili obraz o záverečnej práci, častokrát je práve úvod tým najčítanejším textom.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaBakalárske práce
Bakalárske práce - Úvod Bakalárske práce - Úvod
Bakalárske práce - Úvod vzor Bakalárske práce - Úvod vzor
Bakalárske práce - Úvod vzor 2 Bakalárske práce - Úvod vzor 2
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.