Bakalárske práce - Záver

Záver je záverečnou časťou práce. Píše sa zvyčajne po ukončení praktickej časti a výskumu. Je písaný nakoniec a bezprostredne pred bibliografiou.

Záver je časťou, kde je potrebné zhrnúť všetky získané poznatky v práci. Jeho predmetom býva vyhodnotenie hypotéz, konštatácia, či sa ciele naplnili alebo nenaplnili a vymedzenie poznatkov, ku ktorým sme počas praktickej časti dospeli. Tak ako úvod, aj posledné riadky záveru môžeme písať aj čiastočne publicistickým, nie až tak odborným štýlom. Spolu s úvodom by mal byť najpútavejšou časťou práce. Po prečítaní záveru by malo byť každému, aj nie zainteresovanému zrejmé, čo bolo cieľom a predmetom práce.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaBakalárske práce
Bakalárske práce - Záver Bakalárske práce - Záver
Bakalárske práce - Záver vzor Bakalárske práce - Záver vzor
Bakalárske práce - Záver vzor 2 Bakalárske práce - Záver vzor 2
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.