Diplomová práca – abstrakt - vzor

ABSTRAKT

PRIEZVISKO, Meno: Náhradná rodinná starostlivosť . [Bakalárska práca]. -Vysoká škola zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety, Bratislava. Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II.; Katedra sociálnej práce s deťmi a mládežou. - Školiteľ: PhDr. Meno Priezvisko. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. – Detašované pracovisko Saleziánum, 2014. 50s.

Hlavnou témou bakalárskej práce je rozbor foriem náhradnej rodinnej starostlivosti o dieťa. Pod týmto pojmom rozumieme starostlivosť o deti, ktoré z rôznych dôvodov nežijú vo svojej biologickej rodine. Cieľom je poskytnúť základné informácie o náhradnej rodinnej starostlivosti. Náhradné rodičovstvo je aktuálnym sociálnym problémom, ktorý je riešený viac okrajovo ako systémovo. Náhradná rodinná starostlivosť predstavuje významný právny prostriedok, ktorý pomáha riešiť nepriaznivú životnú situáciu detí, o ktoré sa vlastní rodičia z rôznych dôvodov nedokážu, alebo nechcú postarať. V takýchto prípadoch štát poskytuje viacero možností náhradnej starostlivosti ako je pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť a osvojenie. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, ktoré sa jednotlivo zaoberajú formami  náhradnej starostlivosti,jej históriou spolu so súčasnými trendmi a adaptáciou dieťaťa na nové rodinné prostredie. 

 

Kľúčové slová:

Náhradná rodinná starostlivosť, rodina, výchova, osvojenie, pestúnska starostlivosť, starostlivosť o dieťa, rodičia

  
Predbežná nezáväzná objednávkaDiplomové práce
Diplomová práca - abstrakt - vzor Diplomová práca - abstrakt - vzor
Diplomová práca - abstrakt - vzor 2 Diplomová práca - abstrakt - vzor 2
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.