Diplomové práce - Použitá literatúra

Tejto časti sa zvykne hovoriť aj ako bibliografický záznam, či zoznam citovanej literatúry. Je nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou väčšiny prác. Píše sa za záver práce, čiže úplne na koniec. Rozsah tejto časti práce, na rozdiel on iných časti, nie je striktne daný, nakoľko každá práca obsahuje iné množstvo bibliografických záznamov.

Táto časť býva častokrát pre študentov veľkým strašiakom, nakoľko na Slovensku je niekoľko rôznych autorov, ktorí majú rozdielne názory na podrobnosti bibliografického záznamu. Nie len autori, ale aj univerzity sa môžu v štýle zápisu literatúry líšiť. Netreba zabudnúť na fakt, že pri takomto probléme je najúčinnejším spôsobom vyhľadať aktuálne platnú univerzitnú smernicu o písaní záverečných prác. S určitosťou však vieme tvrdiť, že každý bibliografický záznam musí obsahovať:

 

  • Autora, alebo viacerých autorov
  • Názov publikácie
  • Mesto, v ktorom bola publikácia vydaná
  • Vydavateľstvo, v ktorom bola publikácia vydaná
  • Rok vydania publikácie
  • V prípade citácie presne vypísané citované strany
  • Identifikačné číslo publikácie, častokrát známe ako ISBN

 

 

  
Predbežná nezáväzná objednávkaDiplomové práce
Diplomové práce - Použitá literatúra Diplomové práce - Použitá literatúra
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.