Diplomové práce - Úvod

Každá práca, či už je odborného alebo nie odborného charakteru sa zväčša delí na tri základné časti a to úvod, jadro a záver. Ani v záverečnej práci tomu nie je inak, ba naopak. V práci tak veľkého rozsahu je toto delenie priam nevyhnutnosťou.

Úvod je základom celej práce. Vyžaduje si vysokú koncentráciu a pozornosť. Je časťou, ktorá čitateľa buď zaujme, alebo nie. Tvorí vstup do celej záverečnej práce, čo vyplýva už z jeho samotného názvu. Pri záverečných prácach sa aj sám úvod delí na menšie časti a to pomocou odsekov. Prvých pár riadkov zväčša býva pomerne všeobecných a slúžia na akési uvedenie čitateľa do názvu témy a oboznámenie sa s ňou. V nasledujúcich odsekoch úvodu je snaha autora prednaznačiť krátku časť a problematiku každej kapitoly, ktorá bude súčasťou práce. Nemali by sme zabudnúť na vymedzenie problému, či cieľov práce.

Podobne ako pri bakalárskej práci, aj v tomto prípade je povolené úvod písať nie celkom odborným, ba trošku voľnejším štýlom, či použiť zaujímavé vetné konštrukcie. Ideálny rozsah úvodu je približne 2-3normostrany.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaDiplomové práce
Diplomové práce úvod Diplomové práce úvod
Diplomové práce úvod vzor 1 Diplomové práce úvod vzor 1
Diplomové práce úvod vzor 2 Diplomové práce úvod vzor 2
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.