Rigorózne práce - Použitá literatúra

V zozname použitej literatúry uvedieme všetky použité zdroje v práci spôsobom, aký si vyžaduje v zadaní daná univerzita. Každá myšlienka v práci, ktorá nie je naša, musí byť jednoznačne označená a idenfitikovateľná a jej autora musíme vedieť nájsť v zozname použitej literatúry.

Pri písaní rigorózky je dôležitý rozsah použitej literatúry – dostatok zdrojov, ich významnosť – musíme citovať najmä významných svetových alebo slovenských autorov, ktorí sa zaoberajú nami popisovanou problematikou a ich diela majú veľkú uznávanosť v odbornej obci. Oponent hodnotí aj to, či autor správne pochopil a interpretoval tieto diela.

Ak píšeme rigoróznu prácu na tému, ktorá je nová, neprebádaná, je veľká pravdepodobnosť, že nemáme dostatok knižných zdrojov a musíme citovať najmä odborné časopisy a internetové zdroje. V prípade internetu si vyberáme dôveryhodné stránky – napríklad stránky svetových poradenských spoločností, štatistického úradu, národnej banky, významných organizácií (OSN, UNESCO, NATO a podobne), nie stránky, kde nie je možné definovať autora alebo nie je jasné, odkiaľ údaje pochádzajú. Použitím takýchto zdrojov znižujeme dôveryhodnosť i našej práce.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaRigorózne práce
Rigorózne práce - Použitá literatúra Rigorózne práce - Použitá literatúra
Rigorózne práce - Použitá literatúra vzor Rigorózne práce - Použitá literatúra vzor
Rigorózne práce - Použitá literatúra vzor 2 Rigorózne práce - Použitá literatúra vzor 2
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.