Rigorózne práce - Úvod

V úvode by sme mali stručne načrtnúť hlavné charakteristiky predkladanej práce, aké okolnosti viedli ku jej vzniku, prečo sme si vybrali práve túto tému.

Čitateľa práce by sme na tomto mieste mali zaujať a motivovať k čítaniu, popíšeme mu, čo je hlavná téma práce, aký je cieľ, účel práce, aký je súčasný stav v danej problematike, kto a kde by mohol výsledky nášho skúmania prípadne využiť, čo od práce očakávame.

Úvod samozrejme nemôže byť dlhý, takže všetko spomenieme len stručne – je to len akási „ochutnávka“. Takisto môžeme v úvode spomenúť ak nám niekto výrazne pomáhal, prípadne nejaké pracovisko vyšlo v ústrety, ale môžeme hovoriť aj o problémoch, ktoré sme pri tvorbe práce, vzhľadom na danú problematiku, očakávali.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaRigorózne práce
Rigorózne práce - Úvod Rigorózne práce - Úvod
Rigorózne práce - Úvod vzor Rigorózne práce - Úvod vzor
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.