Rigorózne práce - Záver

V závere rigorózky zhrnieme základné východiská práce, z čoho sme vychádzali pri písaní, spomenieme všetky dôležité myšlienky našej práce, výsledky, ktoré sme zistili, čo si o nich myslíme, ako sú reálne využiteľné v praxi a kde navrhujeme ich použitie, akým smerom by sa ďalej mohol uberať výskum nami skúmanej problematiky.

Zdôrazníme čo sme priniesli našou prácou nové, v čom je jej prínos, či sme len potvrdili nejaké staršie výskumy alebo priniesli nejaký nový výsledok. Môžeme si tiež dovoliť zhodnotiť silné a slabé stránky nášho výskumu i celej rigoróznej práce – tým, že sami uvedieme v čom sú nedostatky (a oni vždy nejaké budú), vezmeme vietor z plachiet i oponentovi, ktorý by nás za ne v posudku následne skritizoval.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaRigorózne práce
Rigorózne práce - Záver Rigorózne práce - Záver
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.