Seminárne práce - Použitá literatúra

Použitá literatúra je dôležitou súčasťou každej práce odborného charakteru rôzneho obsahu. Slúži na zverejnenie publikácii z ktorých sme v práci čerpali či už v podobe citácií, parafráz, obrázkov a podobne. Pri neuvedení použitej literatúry v práci, v ktorej sme čerpali z rôznych zdrojov sa dopúšťame porušenia autorských práv a naša práca sa stáva plagiátom.

Bibliografický záznam môže mať rôznu postupnosť. Je viacero názorov na to, v akom poradí literatúru uvádzať. Niektorí uvádzajú nutnosť záznamu bibliografie podľa intenzity používania v práci, iní zase zastávajú názor, že bibliografický zoznam by mal byť uvedený v abecednom poradí. Aby sme predišli rôznym problémom, za správne by sme mali považovať informácie uvedené v univerzitnej smernici našej univerzity.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaSeminárne práce
Seminárne práce - Použitá literatúra Seminárne práce - Použitá literatúra
Seminárne práce - Použitá literatúra 1 Seminárne práce - Použitá literatúra 1
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.