Seminárne práce - Úvod

Je časťou práce predmetom ktorej autor predznamenáva a naznačuje riešený problém. Môže mať rôzny rozsah a aj úvod je možné rozdeliť prostredníctvom odsekov na menšie časti.

Je vhodné, ak si autor dá záležať na úvodných vetách a napísal ich tak, aby čitateľa oslovili a navnadili mu chuť čítať prácu. Neskôr je nutné v krátkosti zhrnúť cieľ, predmet a obsah práce. Ako sme už spomenuli, seminárnu prácu je možné, okrem odborného štýlu, písať aj esejistickým štýlom. Práve úvod a záver sú časti práce, v ktorých je esejistický štýl povolený, niekedy až žiadaný. Na rozdiel od jadra a záveru, v úvode sú tiež povolené rôzne špecifické prvky či už v podobe rôznych zaujímavých vetných konštrukcií, citátov, nedokončených viet a podobne. Je len na samotnom autorovi, ako profesionálne zvládne skĺbiť do úvodu kľúčové informácie a ponúkne ich čitateľovi zaujímavou a hlavne pútavou formou.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaSeminárne práce
Seminárne práce - Úvod Seminárne práce - Úvod
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.