Seminárne práce - Záver

Záver seminárnej práce by mal byť akýmsi zhrnutím nadobudnutých informácií, výsledkov a získaných poznatkov. Toto zhrnutie, pre lepší prehľad je možné realizovať v rôznych tabuľkách, prípadne prostredníctvom vytvorenia rôznych obrázkov.

V závere práce sa tiež opäť prihovárame čitateľov so slovami, čo sa nám podarilo, alebo nepodarilo dosiahnuť. Je možné vyjadriť vieru v prínos a zaujímavé prevedenie našej práce.

Tieto riadky by mali byť adresované čitateľovi a mali by v krátkosti vystihnúť charakter práce. Tak ako úvod, aj táto časť môže obsahovať zložitejšie vetné konštrukcie, nedokončenú výpoveď a podobne. Záver býva v obsahu častokrát oddelený od jadra a tým sa stáva špeciálnou a osobitnou časťou. Netreba zabudnúť, že záver je časťou, v ktorej je, tak ako v celej práci, nevyhnutné číslovanie strán.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaSeminárne práce
Seminárne práce - Záver Seminárne práce - Záver
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.