Ako sa robí bibliografia pre záverečné práce?

Citácie robíme trojakým spôsobom:

- metóda číselných odkazov,

- metóda poznámok pod čiarou,

- metóda prvého údaja a dátumu,

Po kliknutí na link sa zobrazia normy ISO 690 a ISO 690-2, podľa ktorých sa aktuálne vytvárajú citácie (www.uniba.sk).

  

Predbežná nezáväzná objednávka

Späť na zoznam zaujímavosti

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk