Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

Univerzita má vo vienku od svojho vzniku byť centrom ekonomického vzdelávania a vzdelania na Slovensku. Vzdelania, ktoré je v súčasnosti veľmi žiadané a ktoré má na univerzite dlhoročnú 70-ročnú tradíciu.

Na EU v Bratislave sa v akademickom roku 2009/2010 uskutočňuje výučba v 18 študijných programoch na 1. stupni štúdia (bakalárske), v 22 študijných programoch na 2. stupni štúdia (inžinierske) a v 19 študijných programoch na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium). Všetky študijné programy sú akreditované a garantované internými učiteľmi univerzity vrátane troch študijných programov, ktoré môžu študenti študovať v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Študijné programy sú kompatibilné so študijnými programami obdobných vysokých škôl v Európe. Túto skutočnosť potvrdili aj výsledky medzinárodnej evalvácie uskutočnenej Európskou asociáciou univerzít, ktorej členom je aj EU v Bratislave.

Rozsiahla je aj medzinárodná spolupráca univerzity s viac ako 70-timi univerzitami a vysokými školami vo svete, ako aj zapojenie učiteľov univerzity do vedeckovýskumnej činnosti.

 

Fakulty

1.      Národohospodárska fakulta

2.      Obchodná fakulta

3.      Fakulta hospodárskej informatiky

4.      Fakulta podnikového manažmentu

5.      Fakulta medzinárodných vzťahov

6.      Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

 

Dokumenty riešiace záverečné práce na ekonomickej univerzite

 

 

Zdroj: www.euba.sk

  

Predbežná nezáväzná objednávka

Späť na zoznam zaujímavosti

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.