Bakalárske práce

Bakalárska práca sa zaraďuje medzi práce odborného charakteru. Patrí k záverečným prácam a píšu ju poslucháči vysokých škôl v poslednom ročníku prvého stupňa. Je podmienkou k úspešnému ukončeniu štúdia.

Ľudovo nazývaná „bakalárka“ je odvodená od slova „baccalaureus“, čo v preklade znamená ovenčený vavrínom. Toto označenie má pôvod už v stredoveku. Absolvent tohto typu štúdia vedel základy gramatiky, dialektiky, logiky  a filozofie. Tento pojem sa zachoval až dodnes. V súčasnosti ho poznáme pod názvom „bakalár“.  Na Slovensku sa stal aj akademickým titulom. Má skratku Bc. a je písaný pred menom nositeľa.

Bakalárka má rozsah približne 30-40 normostrán. Je vedeckou prácou a zvykne byť rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Aj napriek jej častému deleniu na tieto dve časti, v prípade bakalárky je možné praktickú časť vynechať. Niekedy sa preto stáva, že bakalárska práca neprináša  nové poznatky, čiže je založená len na teoretickej báze. Táto situácia môže nastať hlavne pri štúdiu humanitných odborov.

Bakalárska práca má tak nielen naučiť študenta správne písať záverečné práce, či zopakovať si to, čo už vie, ale má byť tiež kľúčom k ďalšiemu nadobudnutiu vedomostí.

Praktická časť práce je založená na výskume a uplatňovaní teórie  do praxe. Častokrát to býva formou rôznych dotazníkov, výpočtov či výskumov.

Bakalárka je prvým väčším a rozsiahlejším dielom študenta. Jej tému si študent vyberá sám zo zoznamu univerzitou navrhnutých tém. Spravidla je téma spojená s osobou školiteľa, teda pedagóga, ktorý túto tému navrhol. Študent prácu píše pod vedením svojho školiteľa, ktorý sa ho počas celého písania snaží usmerňovať a pobádať tým správnym smerom. Ich vzájomnou spoluprácou je kvalitne napísaná  a následne obhájená bakalárska práca. Úspešná bakalárska práca môže byť kvalitným odrazovým mostíkom pre ďalší typ záverečnej práce.

  

Predbežná nezáväzná objednávka

Bakalárske práce Bakalárske práce

Podrobnejšie informácie:

Späť na zoznam zaujímavosti

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.