Často kladené otázky

Neustále sa snažíme skvalitňovať naše služby a spoluprácu s klientami. Preto sme pripravili prehľad najčastejších otázok, s ktorými sa stretávame prostredníctvom telefonátov a kontaktných formulárov. V prípade, že by ste nenašli odpoveď na niektorú z Vašich otázok, radi Vám ich zodpovieme telefonicky(+421 903 785 962), emailom (info@zaverecneprace.sk) alebo cez livechat na rohu tohto webu.


Ako je možné objednať si podklady k práci?

Prvým krokom je vyplnenie predbežnej nezáväznej objednávky, ktorú nájdete na našej stránke. V prípade nejasností nás môžete kedykoľvek kontaktovať emailom alebo telefonicky.


Kedy a ako sa dozviem výslednú cenu za svoju objednávku?

Výsledná cenová kalkulácia záleží na časovej a obsahovej náročnosti Vašich podkladov, ktoré zohľadňujeme individuálne. Približnú cenu zistíte ihneď po vyplnení predbežnej objednávky. Presnú cenu Vám zašleme na Váš uvedený email v priebehu pár hodín po prijatí objednávky.


Ako prebieha spracovanie mojej objednávky?

Po dohode na cene a nájdení vhodného spracovateľa Vám navrhneme harmonogram ukážok a platieb, ktorý môžete upraviť a pripomienkovať. Platbu a ukážky zvykneme deliť na 3 časti, pričom vždy musí byť práca na príslušnej časti dopredu finančne krytá. Všetky pripomienky k jednotlivým ukážkam dávame okamžite spracovateľovi zapracovať resp. opraviť príslušnú časť = prácu máte neustále pod kontrolou. Anonymne ste v priamom mailovom kontakte so spracovateľom.

Ku každému zákazníkovi je pridelený tzv. garant objednávky. Je to jeden z našich interných pracovníkov. Ten sa stará o sledovanie termínov, sprostredkováva komunikáciu s autorom, je Vám k dispozícii a plne zodpovedá za Vašu spokojnosť.


Ako je možné uhradiť objednávku?

Úhradu je možné uskutočniť prevodom alebo vkladom na účet, ktorý nájdete v automaticky zasielanom emaily po prijatí objednávky. Podklady v rozsahu minimálne 30 strán, pri štandardnom termíne spracovania v rozsahu viac ako 4 týždne Vám platbu rozdelíme na 3 časti. V prípade expresného spracovania 14 dní a menej Vám bude platba rozdelená na 2 časti. Ak sa rozhodnete pre ultra expresný termín, teda menej ako 7 dní platba sa uhrádza jednorazovo.


Kedy je potrebné uhradiť platbu?

Prvú platbu je potrebné uhradiť až po nájdení spracovateľa k Vašej objednávke. O tejto skutočnosti budete informovaní prostredníctvom emailu. Pre ostatné platby sa vytvorí harmonogram.


Ako si môžem kontrolovať priebeh spracovania a kvalitu práce?

Ak sú podklady väčšieho rozsahu ako 5 strán, rozdelíme ich na niekoľko priebežných ukážok. Každú môžete (musíte) konzultovať so školiteľom a pripomienkovať. Frekvencia a rozsah zasielania ukážok je vždy na vzájomnej dohode.


Kto spracováva moju objednávku, ide o odborníka?

Naša personálna politika je prísne zameriavaná na dokonalú selekciu kvalitných autorov! Všetky texty, ktoré si u nás objednáte sú spracovávané len vyškolenými a vysokoškolsky vzdelanými odborníkmi, ktorí sú kompetentní k vyhotovovaniu podkladov v danej oblasti.


Ako mi môžete garantovať, že práca nebude plagiát?

Zaručujeme Vám spracovanie originálnej práce. Naši spracovatelia sú zmluvne viazaní pod hrozbou vysokej sankcie vypracovávať originálne diela. Zákazku uzatvárame až po tom ako nám zašlete protokol zhody z CRZP SR s akceptovateľným výsledkom.


Čo ak nakoniec nebudú podklady podľa mojich predstáv?

Pri našom vypracovanom systéme postupného odovzdávania ukážok a kontrole z Vašej strany sa to v podstate nemôže stať. V prípade potreby sa na práci robia úpravy, až pokiaľ neprejavíte úplnú spokojnosť. Ak by ste aj napriek tomu neboli s prácou spokojní ( nebude dodržaná Vaša špecifikácia v objednávkovom formulári) garantujeme Vám vrátenie peňazí.


Akým spôsobom mi zašlete podklady k práci?

Všetky podklady k práci sú zasielané prostredníctvom emailu na Vami zadanú emailovú adresu.


Ako rýchlo môžete podklady k práci spracovať, garantujete mi spracovanie práce v stanovený termín?

Termín spracovania podkladov si do objednávky zadávate Vy. V prípade, že sa na Vašej zákazke začne pracovať, tak Vami stanovený termín spracovania bude samozrejme dodržaný.


Musím v objednávke vypĺňať svoje osobné údaje, akú mám istotu, že moje údaje sa nedostanú tretím stranám a ja zostanem v anonymite?

K Vaším osobným údajom nemá nikto prístup, používame ich len ako fakturačné údaje. Ak máte aj tak obavy môžete vyplniť akékoľvek fakturačné údaje. Poprosíme Vás však o uvedenie správnych kontaktných údajov (emailová adresa a telefónne číslo). Bez nich sa nevieme s Vami spojiť resp. zaslať cenovú ponuku.Ochrana osobných údajov a diskrétnosť našich zákazníkov je naša najvyššia priorita. Nikdy sa nezverejnia iným osobám! Všetky informácie, ktoré nám oznámite, sú považované za obchodné tajomstvo.


Mám možnosť priamo komunikovať so spracovateľom?

Z dôvodu zachovania obojstrannej anonymity, prebieha komunikácia so spracovateľom nami sprostredkovane, prostredníctvom emailu. V prípade potreby nás, samozrejme, môžete kontaktovať telefonicky.


Je možnosť objednať si podklady na splátky?

Pokiaľ práve nemáte dostatok financií, tak platbu vieme rozdeliť na viacero častí bez navýšenia. Túto možnosť môžete s nami vopred odkonzultovať.


Mám ďalšie otázky alebo urgentnú objednávku, na koho sa mám obrátiť?

Ak potrebujete ihneď poradiť, v dolnom rohu nájdete chat. Ak sme online, tak môžete ihneď s nami začať rozhovor resp. nám nechať odkaz na našich e – mailových adresách, alebo cez kontaktný formulár prípadne telefonicky.