Cenník

Naša cenová politika sa zameriava na pravidelnú kontrolu cenníkov serióznej konkurencie = snažíme sa, aby naše ceny boli najvýhodnejšie v porovnaní s konkurenčnými spoločnosťami o ktorých nemáme pochyby, že sú profesionálne, skúsene a spoľahlivé!

Dajte si pozor na neseriózne firmy a súkromné osoby, ktorých je trh presýtený. Mali sme veľa prípadov, kedy naši zákazníci najskôr využili služby pochybných web stránok s nejasnou alebo žiadnou vlastníckou štruktúrou. Následne prišli o uhradené peniaze a k objednávke sa nedostali.

Prečo je náš cenník len orientačný?

Nezdá sa nám fér zovšeobecňovať rozdielne typy prác. Nemyslíme si, že by mal za stranu zaplatiť rovnako zákazník, ktorý má v práci výskum rovnako ako zákazník, ktorého práca pozostáva zo zhrnutia viacerých knižných zdrojov a pridania vlastného názoru autora.

Pri konečnej cenovej ponuke preto zohľadňujeme hlavne:

 1. celkovú náročnosť témy
 2. termín dodania
 3. rozsah práce
 4. dostupnosť literatúry
 5. miera prínosu autora pre prácu
 6. náročnosť praktickej časti
 7. jazyk práce

Podklady pre stredoškolákov:

Podklady pre čitateľské denníky, úvahy, eseje od 21 EUR/strana
Podklady pre ročníkové projekty (napr. podnikateľské plány, informatika a mnohé iné) od 21 EUR/strana
Podklady pre maturitnú prácu od 18 EUR/strana

Podklady pre vysokoškolákov:

Podklady pre referáty od 21 EUR/strana
Podklady pre seminárne práce od 21 EUR/strana
Podklady pre bakalárske práce od 24 EUR/strana
Podklady pre ročníkové projekty od 21 EUR/strana
Podklady pre diplomové práce od 27 EUR/strana
Podklady pre rigorózne práce od 27 EUR/strana
Podklady pre dizertačné práce od 30 EUR/strana
Podklady pre modul MBA od 24 EUR/strana
Podklady pre MBA Záverečná práca od 27 EUR/strana
Podklady pre semestrálne práce od 21 EUR/strana
Podklady pre I. atestačnú prácu - pedagogickú od 24 EUR/strana
Podklady pre II. atestačnú prácu - pedagogickú od 24 EUR/strana
Podklady pre atestačné portfólio od 24 EUR/strana

Ostatné odborné texty:

Prezentácie od 18 EUR/slide
Recenzie od 21 EUR/strana
Pr články od 24 EUR/strana
Špecifické články (články, slogany, prejavy) individuálne

Korektúry textov (gramatické, štylistické):

Korektúry v slovenskom, českom jazyku od 4 EUR/strana
Korektúry v anglickom jazyku od 21 EUR/strana
Korektúry v nemeckom jazyku od 21 EUR/strana

Preklady:

Preklad z anglického do slovenského, českého jazyka 21 EUR/strana
Preklad z nemeckého do slovenského, českého jazyka 21 EUR/strana
Preklad zo slovenského, českého do anglického jazyka 21 EUR/strana
Preklad zo slovenského, českého do nemeckého jazyka 21 EUR/strana

Ostatné služby:

Prepisy rukopisov do elektronickej podoby 3,30 EUR/strana
Vypracovanie odvolaní proti neprijatiu na SŠ, VOŠ alebo VŠ 15 EUR
Spracovanie dotazníkov individuálne
Formátovanie dokumentov individuálne
Úlohy v programovacích jazykoch (C++, Java, Smalltalk apod.) individuálne

Príplatky za expresné spracovanie:

Spracovanie do 72 hodín + 20%
Spracovanie do 48 hodín + 40%
Spracovanie do 24 hodín + 70%

Štandardne odvzdávame podklady vo formáte normostrany:

 • písmo: Times New Roman, veľkosť 12
 • riadkovanie: 1,5
 • počet riadkov: 30
 • počet slov na strane: cca 250
 • počet znakov na strane (vrátane medzier): cca 1800
 • Zmena formátu je, samozrejme, možná, je však potrebné špecifikovať ju v objednávke.