Cenník

Každá spoločnosť bez ohľadu na typ podnikania sa musí rozhodnúť buď pre vysokú kvalitu alebo nízke ceny. Od začiatku našej činnosti je našim cieľom ponúknuť Vám čo najvyššiu úroveň služieb. To je jedna z našich hlavných zásad a zároveň kľúčová myšlienka našej stránky. Sme hrdí na to, že spolupracujeme s vynikajúcimi odborníkmi, ktorí sú oddaní svojej práci. Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás prioritou. Naše ceny zohľadňujú vysokú úroveň, odbornosť a skúsenosti.

Dajte si pozor na neseriózne firmy a súkromné osoby, ktorých je trh presýtený. Mali sme veľa prípadov, kedy naši zákazníci najskôr využili služby pochybných web stránok s nejasnou alebo žiadnou vlastníckou štruktúrou. Následne prišli o uhradené peniaze a k objednávke sa nedostali.

Každé zadanie posudzujeme individuálne v závislosti od náročnosti, termínu, množstva cudzojazyčných zdrojov, prekladov a celkovej dostupnosti literatúry.

Cenovú ponuku pripravujeme na základe:

 1. Celkovej náročnosti.
 2. Termínu.
 3. Rozsahu.
 4. Dostupnosti zdrojov.
 5. Jazyku.
 6. Mieri prínosu autora.

Ghostwriting pre stredoškolákov:

Ghostwriting pre čitateľské denníky, úvahy, eseje od 21 EUR/strana
Ghostwriting pre ročníkové projekty (napr. podnikateľské plány, informatika a mnohé iné) od 21 EUR/strana
Ghostwriting pre maturitnú prácu od 18 EUR/strana

Ghostwriting pre vysokoškolákov:

Ghostwriting pre referáty od 21 EUR/strana
Ghostwriting pre seminárne práce od 21 EUR/strana
Ghostwriting pre bakalárske práce od 24 EUR/strana
Ghostwriting pre ročníkové projekty od 21 EUR/strana
Ghostwriting pre diplomové práce od 27 EUR/strana
Ghostwriting pre rigorózne práce od 27 EUR/strana
Ghostwriting pre dizertačné práce od 30 EUR/strana
Ghostwriting pre modul MBA od 24 EUR/strana
Ghostwriting pre MBA Záverečná práca od 27 EUR/strana
Ghostwriting pre semestrálne práce od 21 EUR/strana
Ghostwriting pre I. atestačnú prácu - pedagogickú od 24 EUR/strana
Ghostwriting pre II. atestačnú prácu - pedagogickú od 24 EUR/strana
Ghostwriting pre atestačné portfólio od 24 EUR/strana

Ostatné odborné texty:

Prezentácie od 18 EUR/slide
Recenzie od 21 EUR/strana
Pr články od 24 EUR/strana
Špecifické články (články, slogany, prejavy) individuálne

Korektúry textov (gramatické, štylistické):

Korektúry v slovenskom, českom jazyku od 4 EUR/strana
Korektúry v anglickom jazyku od 21 EUR/strana
Korektúry v nemeckom jazyku od 21 EUR/strana

Preklady:

Preklad z anglického do slovenského, českého jazyka 21 EUR/strana
Preklad z nemeckého do slovenského, českého jazyka 21 EUR/strana
Preklad zo slovenského, českého do anglického jazyka 21 EUR/strana
Preklad zo slovenského, českého do nemeckého jazyka 21 EUR/strana

Ostatné služby:

Prepisy rukopisov do elektronickej podoby 3,30 EUR/strana
Vypracovanie odvolaní proti neprijatiu na SŠ, VOŠ alebo VŠ 15 EUR
Spracovanie dotazníkov individuálne
Formátovanie dokumentov individuálne
Úlohy v programovacích jazykoch (C++, Java, Smalltalk apod.) individuálne

Príplatky za expresné spracovanie:

Spracovanie do 72 hodín + 20%
Spracovanie do 48 hodín + 40%
Spracovanie do 24 hodín + 70%

Štandardne odvzdávame podklady vo formáte normostrany:

 • písmo: Times New Roman, veľkosť 12
 • riadkovanie: 1,5
 • počet riadkov: 30
 • počet slov na strane: cca 250
 • počet znakov na strane (vrátane medzier): cca 1800
 • Zmena formátu je samozrejme možná, je však potrebné špecifikovať ju v objednávke.