Cenník našich služieb

Tlač

Naša cenová politika sa zameriava na pravidelnú kontrolu cenníkov serióznej konkurencie = snažíme sa, aby naše ceny boli najvýhodnejšie v porovnaní s konkurenčnými spoločnosťami o ktorých nemáme pochyby, že sú profesionálne, skúsene a spoľahlivé!

Podklady pre stredoškolákov:

Podklady pre čitateľské denníky, úvahy, eseje
od 3,90 EUR/strana
Podklady pre ročníkové projekty (napr. podnikateľské plány, informatika a mnohé iné)
od 5,40 EUR/strana

Podklady pre vysokoškolákov:

Podklady pre referáty
od 4.40 EUR/strana
Podklady pre seminárne práce
od 6 EUR/strana
Podklady pre bakalárske práce
od 9,40 EUR/strana
Podklady pre ročníkové projekty
od 9,90 EUR/strana
Podklady pre diplomové práce
od 9,90 EUR/strana
Podklady pre rigorózne práce
od 15,9 EUR/strana
Podklady pre dizertačné práce
od 15,9 EUR/strana
Podklady pre MBA práce
od 15,9 EUR/strana
Podklady pre semestrálne práce
od 9,90 EUR/strana
Podklady pre I. atestačnú prácu - pedagogickú
od 9,40 EUR/strana
Podklady pre II. atestačnú prácu - pedagogickú
od 9,90 EUR/strana

Ostatné odborné texty:

Prezentácie
od 7,90 EUR/slide
Recenzie
od 9,90 EUR/strana
Pr články
od 16,5 EUR/strana
Špecifické články (články, slogany, prejavy)
individuálne

Korektúry textov (gramatické, štylistické):

Korektúry v slovenskom, českom jazyku
od 1,90 EUR/strana
Korektúry v anglickom jazyku
od 4,90 EUR/strana
Korektúry v nemeckom jazyku
od 4,90 EUR/strana

Preklady:

Preklad z anglického do slovenského, českého jazyka
8,90 EUR/strana
Preklad z nemeckého do slovenského, českého jazyka
8,90 EUR/strana
Preklad zo slovenského, českého do anglického jazyka
9,90 EUR/strana
Preklad zo slovenského, českého do nemeckého jazyka
9,90 EUR/strana

Ostatné služby:

Prepisy rukopisov do elektronickej podoby
3,30 EUR/strana
Vypracovanie odvolaní proti neprijatiu na SŠ, VOŠ alebo VŠ
11 EUR
Spracovanie dotazníkov
individuálne
Formátovanie dokumentov
individuálne
Úlohy v programovacích jazykoch (C++, Java, Smalltalk apod.)
individuálne

Príplatky za expresné spracovanie:

Spracovanie do 72 hodín
+ 20%
Spracovanie do 48 hodín
+ 40%
Spracovanie do 24 hodín
+ 70%

Štandardne odvzdávame podklady vo formáte normostrany:

 • písmo: Times New Roman, veľkosť 12
 • riadkovanie: 1,5
 • počet riadkov: 30
 • počet slov na strane: cca 250
 • počet znakov na strane (vrátane medzier): cca 1800

Zmena formátu je, samozrejme, možná, je však potrebné špecifikovať ju v objednávke.

Prečo je náš cenník len orientačný?

Nezdá sa nám fér zovšeobecňovať rozdielne typy prác. Nemyslíme si, že by mal za stranu zaplatiť zákazník, ktorý má v práci výskum rovnako ako zákazník, ktorého práca pozostáva zo zhrnutia viacerých knižných zdrojov a pridania vlastného názoru autora.


Pri cenotvorbe preto zohľadňujeme hlavne:

 1. náročnosť témy
 2. termín dodania
 3. dostupnosť literatúry
 4. miera prínosu autora pre prácu
 5. náročnosť praktickej časti
 6. rozsah práce vzhľadom na tému
 7. jazyk práce

 

Uvedené ceny sú bez DPH.

Zľavy

Bonusový a vernostný program pre zákazníkov

 • Čo naznačuje graf: Je Vás viac a potrebujete vypracovať podklady hocijakého druhu? S nami ušetríte! Práve pre Vás sme pripravili program hromadných zliav.
  Objednajte si naraz: 3 kusy podkladov - ušetríte 10 %,
  4 kusy podkladov - 13 %,
  5 kusov podkladov - 17 %,
  6 a viac kusov - ušetríte až 20 %!!!
 • V cene podkladov k bakalárskej a diplomovej práci ponúkame 10 slajdovú prezentáciu v cene. Požiadavku na prezentáciu uveďte pri checkboxe "Želám si prezentáciu zdarma" v objednávkovom formulári.
 • Pri objednávke podkladov k bakalárskej práci budete mať zľavu na podklady k diplomovej práci až 14 %!!!
 • Seminárne práce: Ak súčet Vašich všetkých objednávok tohto druhu presiahne 200 €, budete mať zľavu za každú ďalšiu 10 %!!!
 • Zľava 10 % - ak si objednáte podklady v 3 mesačnom predstihu.
 • Zľava 15 % - ak si objednáte podklady v 6 mesačnom predstihu.
 • Každý nový alebo stály zákazník je cenovo zvýhodnený!


Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.