Semestrálne práce

Semestrálka je takisto písomná práca ako seminárna, rozdiel medzi nimi však spočíva v rozsahu a štruktúre práce. Semestrálky sú zadané študentom v období jedného semestra a sú podmienkou úspešného ukončenia daného predmetu.

Témy semestrálok sú dané vyučujúcim predmetu a to tak, aby čo najviac korešpondovali s predmetom. Semestrálne práce spoločne so seminárkami majú študenta naučiť pracovať so zdrojmi, zbierať informácie a vyhodnocovať ich. Sú akousi predprípravou na písanie obsiahlej záverečnej práce.

 

Písanie semestrálnych prác

Rozsah semestrálnej práce sa pohybuje od 10 – 15 strán. Spravidla sa skladá z troch častí:

-          Úvodná, do ktorej spadá - titulná strana, anotácia (abstrakt v cudzom jazyku), obsah, úvod.

-          Jadro, má dve časti – teoretickú a praktickú. Teoretická časť je venovaná popisu a charakteristike témy semestrálnej práce. V praktickej časti študent aplikuje svoje vedomosti na konkrétny problém alebo situáciu.

-          Záver, do ktorého spadá nielen samotný záver, kde študent zhrnie najdôležitejšie myšlienky svojej práce a skúmania. Súčasťou záverečnej časti práce je bibliografia s odkazmi použitej literatúry a prílohy, ktoré však nie sú povinné - dostupné na www.svti.sk.

Semestrálne práce majú rovnakú formu úpravy ako seminárne práce. Je dôležité citovať a odkazovať na využité zdroje podľa normy ISO 60 a 60-2. Riadkovanie textu je 1.5. a semestrálka rovnako ako všetky záverečné práce ráta s bezchybným ovládaním gramatiky, spisovného jazyka a odbornej terminológie.

 

  

Predbežná nezáväzná objednávka

Podrobnejšie informácie:

Späť na zoznam zaujímavosti

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.