Ako sa robí bibliografia pre záverečné práce?

Citácie robíme trojakým spôsobom:

  • metóda číselných odkazov,
  • metóda poznámok pod čiarou,
  • metóda prvého údaja a dátumu,

Po kliknutí na link sa zobrazia normy ISO 690 a ISO 690-2, podľa ktorých sa aktuálne vytvárajú citácie (www.uniba.sk).


Vážení návštevníci,

prvá časť tejto sekcie je venovaná stručnej charakteristike jednotlivých typov záverečných prác. V druhej časti nájdete zoznam všetkých VŠ a univerzít pôsobiacich na Slovensku. V detaile každej školy je ich stručná charakteristika, zoznam fakúlt s linkami a hypertextové odkazy na smernicu upravujúcu záverečné práce pre danú školu. Sekcia sa neustále buduje, preto budeme vďační za každý Váš návrh zaslaný na info@zaverecneprace.sk


Charakteristika jednotlivých typov záverečných prác

Školy