Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zriadená ako Vysoká škola veterinárska, je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné pregraduálne, graduálne a postgraduálne veterinárske vzdelávanie v Slovenskej republike.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultnou univerzitou a v súčasnosti vychováva bakalára v študijných programoch kynológ a bezpečnosť krmív a potravín a náuka o živočíchoch, veterinárneho lekára v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín a magistra v študijných programoch farmácia a trh a kvalita potravín.

Tento link Vás presmeruje na stránku univerzity, kde nájdete metodické pokyny, smernice a šablóny pre všetky druhy štúdia.

Zdroj: www.uvm.sk


Vážení návštevníci,

prvá časť tejto sekcie je venovaná stručnej charakteristike jednotlivých typov záverečných prác. V druhej časti nájdete zoznam všetkých VŠ a univerzít pôsobiacich na Slovensku. V detaile každej školy je ich stručná charakteristika, zoznam fakúlt s linkami a hypertextové odkazy na smernicu upravujúcu záverečné práce pre danú školu. Sekcia sa neustále buduje, preto budeme vďační za každý Váš návrh zaslaný na info@zaverecneprace.sk


Charakteristika jednotlivých typov záverečných prác

Školy