Spoločnosť LL COOPERATION LTD. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aj nadpisy v záverečnej práci sú dôležité!

5.12.2019 Množstvo študentov ani len netuší, akú dôležitú úlohu zohrávajú v záverečnej práci nadpisy. Pre niekoho sa ich význam môže zdať zbytočný, no nezabúdajte, že musia dokonale vypovedať o tom, čomu sa v kapitole venujete. Vymyslieť dobrý nadpis nie je vždy jednoduché a nájsť vhodné slová vám vie pomôcť spolužiak alebo školiteľ. Hlavnou zásadou je, že nesmú byť príliš dlhé, no ani krátke. Vyhnúť sa treba bulvárnym a preexponovaným výrazom, ktoré nie sú v práci vhodné. Odrážať však musia skutočný význam kapitoly a aj celej práci. Dôležité nie je len pomenovanie hlavných kapitol, ale aj podkapitol ktorých v práci budete mať niekoľko. Základom je ich stručnosť, výstižnosť a vyjadrenie toho, čomu sa reálne budete venovať. Najlepšie je myslieť na to, aby ste sa zmestili do 5 slov. týmito nadpismi to však nekončí, pretože treba dobre pomenovať aj grafy. Aj v tomto prípade zvážte použitie čo najlepších slov a čo najmenšieho počtu. Názov grafu by mal vyjadrovať časový, priestorový a predmetnú údaj ktorý je v ňom vyjadrený. To isté platí aj pri pomenovaní tabuľky alebo grafickej prílohy v práci. Ak ste v práci použili mapu, nezabudnite ani na jej označenie. Použiť môžete dobrú legendu, ktorá vie byť dokonalou náhradou nadpisu.

Iná situácia nastáva pri prebratí príloh. Pri nich by ste mali ponechať pôvodný názov aj s menom autora, zhotoviteľa alebo inštitúcie z ktorej ste ju prebrali. Ešte predtým ako sa pustíte do tvorenia nadpisov si treba uvedomiť, že všetky sa musia zhodovať s tými ktoré budú uvedené v obsahu a v zozname príloh. Ak by ste si zvolili iný názov kapitoly do obsahu a iný do jadra práce, riskujete tak horšie hodnotenie. Aj na tieto formálne úpravy prihliadajú školitelia a oponenti, preto ich v žiadnom prípade nepodceňujte. Omnoho lepšie sa vám bude tvoriť takýmto spôsobom aj obsah cez funkciu v textovom editore. /VP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >