Zamestnávatelia o vás nemajú záujem? Možno niečo robíte nesprávne.

03.12.2020 Ak ste čerstvo po ukončení školy, alebo ste prišli o prácu a už nejaký čas sa vám nedarí nájsť vhodnú pracovnú pozíciu, zanalyzujte si situáciu. Možno robíte nejakú chybu, ktorá je prekážkou pre zamestnávateľov. 

Jednou z častých chýb, najmä mladých ľudí je, že nemajú jasne stanovený cieľ. Pravidelne rozposielajú desiatky mailov a žiadostí o prácu mesačne, no úspech akosi neprichádza. V takom prípade je dobré urobiť krok späť a prehodnotiť celý tento prístup. Zamerajte sa na špecifikáciu práce a vyberte si len ponuky, na ktoré máte dostatočné vzdelanie, skúsenosti, či zručnosti. Týmto spôsobom sa zameriate len na to, kde máte šancu uspieť. Dôležitou súčasťou žiadosti a životopisu býva aj motivačný list. Jeho absencia je veľmi častou chybou mnohých uchádzačov pre prácu aj napriek tomu, že niektorí personalisti ho vôbec nečítajú. Samozrejme, prax a skúsenosti sú rozhodujúcim faktorom pre zamestnávateľa, no dobrým motivačným listom ešte nikto nič nepokazil. Aj napriek tomu, že vo viacerých inzerátoch nie je uvedený ako požiadavka sprievodný list, je dobré ho mať v zálohe.

Veľkou prekážkou pri hľadaní práce je aj nedostatok sebavedomia. Ak ste presvedčený, že ste na danú pozíciu ten najlepší adept, spĺňajúci všetky požiadavky zamestnávateľa, nemáte sa čoho obávať. Naopak, ak takúto istotu nemáte, jednoducho sa na pohovore budete musieť predať.  Za ďalšiu obrovskú chybu pri uchádzaní sa o pracovné miesto považujeme jednu verziu životopisu. Ak ste doteraz viacerým zamestnávateľom poslali vždy len jednu a tú istú formu, už to nikdy nerobte. Samozrejme, nie je možné vytvoriť si 100 odlišných životopisov, no je dobré mať aspoň niekoľko verzií, ktoré budete posielať podľa oboru. 

Pohovor dopadol dobre, no nikto sa vám neozýva? V žiadnom prípade dlho nečakajte. Odoslanie mailu alebo zatelefonovanie na personálne oddelenie, s cieľom skontrolovať stav vašej žiadosti, nie je nikdy na škodu. Na druhej strane ale nechajte zamestnávateľovi  čas, aby sa vedel rozhodnúť pre najlepšieho uchádzača. Na nájdenie inšpirácie ohľadom pracovných miest si pozrite množstvo inzerátov na pracovných serveroch, kde si voľné pracovné miesto nájdete jednoduchšie. /VP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >