Písanie kvalitných prác: Číslovanie strán – vynechanie prvých strán

12.11.2020 Všeobecným podmienkam pre číslovanie strán vo Vašej práci sme sa už venovali . Teraz si prejdeme krok za krokom trocha zložitejšiu problematiku. Ňou je začatie číslovania od určitej strany.

Hneď na úvod je potrebné upozorniť, že nemáme na mysli to ak prvú stranu Vašej práce začnete číslovať napr. ako piatu. To sa inak dá urobiť tak, že si kliknete na hornú lištu – vyberiete si Vložiť potom si nájdete číslo strany – formát číslovanie strán a vyberiete si možnosť začať od. Tu zadáte číslo ktoré bude na prvej strane dokumentu. To znamená, že ak by sme mali napr. 100 stranový dokument, ale chceme aby sa prvá strana číslovala ako 10 ta tak namiesto klasickej 1 tky tak si vyberieme 10 tku. 

V praxi však študenti nevedia to, ako zmazať čísla strán na tých stranách kde to nie je potrebné či už z formálnych alebo estetických dôvodov. Zvyčajne je to napríklad pri prvých stranách seminárnych prác, prípadne pri záverečných prácach. Veď uznajte ako by to vyzeralo ak by niekto odovzdal záverečnú prácu a hneď na obale by mal číslo strany?! Vo všeobecnosti sa záverečné práce číslujú od obsahu, prípadne až od úvodu. V praxi to znamená, že prvé strany ako titulný list, zadanie práce, abstrakty, poďakovanie školiteľom a pod. nemajú žiadne číslovanie. Každá vysoká škola si určí bližšiu špecifikáciu sama. 

Ako to však docieliť? Vloženie čísla strán je relatívne jednoduché na základe algoritmu – vložiť a potom si vyberieme kde chceme naše číslo strany. Pokiaľ chceme číslovanie odstrániť dáme dvojklik na číslicu strany a jednoducho ju vymažeme. Áno, ale vymažeme všetky číslice kompletne v celom rozsahu.

Pokiaľ chceme vymazať čísla strán iba v určitom rozsahu, musíme dokument prelomiť. Pokiaľ chceme napr. to, aby sa vymazali iba čísla strán na prvých 5 stranách, tak si z hornej lišty vyberieme rozloženie strany a dáme si zlomy – nasledujúca strana. Naviguje vás aj tento obrázok – zlom strany 1 . Musíme byť na 5 strane, pretože chceme číslovať od strany 6. Teraz si kliknime dva krát na číslicu strany. Vidíme, že Word označil hlavičku do strany 5 ako sekciu 1 a od strany 6 ako sekciu dva. Tak si klikneme na nasledujúcu sekciu a uistíme sa, že nie je prepojená s predchádzajúcou. V praxi nesmie svietiť táto kolónka prepojiť s predchádzajúcou. Pomôže Vám aj tento obrázok. (zap. Vyp.)

Ak je prepojenie vypnuté, stačí ak vymažeme číslice strán v prvej sekcii. /MP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >