Je čas vytvoriť si svoju osobnú víziu

10.02.2021 Táto doba priniesla nový spôsob fungovania aj pre študentov, napriek všetkému negatívnemu máme  však viac času ako predtým. Možno je tu konečne priestor, zamyslieť sa nad svojou osobnou víziu a venovať sa jej príprave.

Ľudia, ktorí majú napísanú svoju osobnú víziu, podľa výskumov ľahšie prekonávajú životné aj študijné prekážky a majú aj vyššiu vnútornú motiváciu.  Aby bola vízia vhodne naformulovaná a človek bol naozaj motivovaný ju napĺňať, musí byť postavená jeho hlavných hodnotách, zohľadňovať silné stránky a pri jej tvorbe treba byť dostatočne sebavedomý, aby človeka posúvala vpred. Napísaná osobná vízia je dôležitým krokom k osobnému rozvoju a v kritických momentoch znižuje nerozhodnosť, pretože poskytuje človeku jasný kompas, ktorým smerom sa chce vybrať. Vízia je predstava ideálneho stavu, ktorý chceme dosiahnuť v osobnom i pracovnom živote. Vízie sa od cieľa odlišuje svoju väčšiu všeobecnosťou, napríklad vízia je mať prácu, ktorá ma bude napĺňať a z toho vyplývajúci cieľ na tento rok je zvládnuť úspešne skúškové obdobie. Aké otázky si položiť pri písaní vízie?

·        Keď si predstavíte, že ste na konci svojho života, na čo vo svojom živote by ste boli najviac hrdí?

·        Pri ktorých aktivitách sa cítite, že ste to naozaj vy a že žijete naplno?

·        Akým chcete byť človekom?

·        Ako chcete, aby vás svet vnímal?

·        Aké sú vaše najväčšie hodnoty?

·        Čo chcete v živote dosiahnuť?

·        Čo chcete zmeniť?

·        Kde, ako a prečo by ste chceli žiť?

Odborníci odporúčajú pred tvorbou vízie urobiť si vlastnú SWOT analýzu, teda zhodnotiť svoje silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby, ktoré môžu nastať. Hlavné schopnosti, ktoré budete k naplneniu vízie potrebovať, by mali patriť medzi vaše silné stránky. Ako ďalšie si vypracujte zoznam motivujúcich činností, ktorý mapuje, aké veci vás bavia najviac. Nakoniec z toho vytvorte jeden dokument, forma je na vás. Môže to byť vízia vo vetách alebo myšlienková mapa, na internete nájdete rôzne pomôcky. Ku svojej vízii sa môžete pravidelne vracať a tiež ju v čase upravovať, kontrolovať či ste na dobrej ceste k vašim cieľom. /JJ/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >