Základné charakteristiky, ako sa stať v práci úspešným vodcom

14.01.2020 Byť vodcom neznamená byť len manažérom, ktorý riadi svojich zamestnancov, ale byť aj ich vzorom a lídrom. Síce si mnohí myslia, že každý manažér, či vedúci pracovník, je zároveň aj lídrom, no skutočnosť je úplne iná. Ak chcete, aby vás zamestnanci a podriadení nielen poslúchali, ale aj rešpektovali a uznávali, musíte urobiť viac, ako len rozdávať rozkazy. Znakom dobrého lídra je, že vytvára pozitívne prostredie, vedie ľudí k dosahovaniu výsledkov a núti ich, aby boli čo najlepšími. Výskumy ukázali, že len 30% vodcovských schopností je vrodených a zvyšných 70% sa dá získať. Vlastnosti lídra sú dôležité v mnohých pracovných profesiách, ktoré budete v budúcnosti potrebovať.

Podstupovanie rizika je nie vždy príjemné a nie každý to dokáže. Pravda je ale taká, že riziko je neodmysliteľnou súčasťou leadershipu, bez ktorého sa výsledky dosahujú ťažšie. Hoci s ním prichádzajú aj chyby, tie vedia človeka v konečnom dôsledku veľa naučiť. Základom na to, aby ste boli pracovným tímom rešpektovaný a uznávaný, je aj jeho inšpirovanie a motivovanie. Práve dobrí lídri vedia byť pre svojich ľudí veľkou inšpiráciou, pričom nemusí ísť len o pracovný výkon, ale aj správanie, rodinný život, hodnoty, či iné úspechy človeka. Len vtedy, ak viete zamestnancov pozitívne inšpirovať, vás budú nasledovať a dosahovať tie najlepšie výsledky.

Nezabúdajte ani na víziu, ktorá je pri práci z hľadiska dosahovania výsledkov veľmi dôležitá. Mať dôvod niečo urobiť je jasným signálom, prečo zamestnanci prácu vlastne vykonávajú. Tí najlepší vodcovia dokážu podriadených inšpirovať aj tým, že im vysvetľujú prínos ich práce a cieľ, ktorý má svoj význam. Viera prináša nielen neustály rast, ale dáva ľudom pocit, že sú dôležití a potrební. Dobrý líder by mal preto víziu neustále pripomínať a opakovať jej význam. Neoddeliteľnou súčasťou dobrého vodcu je aj podporovanie a rozvíjanie silných stránok svojho tímu. Rôzne výskumy ukázali, že ak zamestnanci pri práci využívajú svoje silné stránky, sú produktívnejší a majú väčšiu chuť pracovať. Identifikovanie silných stránok zamestnancov by sa malo robiť pravidelne, vďaka čomu sa vedia prispôsobiť aj ich pracovné úlohy. Medzi spôsoby, ako byť príkladom pre druhých, sú aj určité formy správania sa. Dobrý líder by mal rešpektovať rozdiely medzi ľuďmi, mal by byť ochotný brať spätnú väzbu a reagovať na ňu, konflikty by mal riešiť rýchlo a k zamestnancom by sa mal správať tak, ako chce, aby sa oni správali k nemu. /VP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >