Budúca zastávka, vysoká škola. Čo všetko obnáša záujem o prijatie?

16.12.2020 Dostať sa v dnešnej dobe na vysokú školu je jednoduchšie, ako v minulosti. Väčšinou stačí vyriešiť administratívu a čakať, kým príde odpoveď. Aj tá administratíva dá ale niektorým uchádzačom naozaj zabrať.

Pri myšlienke o hlásení sa na vysokú školu je častou otázkou, koľko prihlášok vôbec môže uchádzač poslať. Každému stačí vedieť, že tento počet nie je nijako limitovaný a poslať si ich môžete desiatky. Na druhej strane si treba uvedomiť, že za každú jednu prihlášku sa platí a to v niektorých prípadoch až desiatky eur. Dobre preto zvážte, kam a na koľko škôl sa budete nakoniec oficiálne hlásiť, aby to nenarušilo váš rozpočet. Aby ste peniaze nevyhadzovali zbytočne alebo nepremrhali svoju životnú šancu, sledujte termíny na podanie prihlášky. Pri každej škole sú dátumy iné a najlepšie, ako na ne nezabudnúť, je si ich poznačiť. V prípade, že príde k omeškaniu z vašej strany, niektoré fakulty vypisujú aj druhé alebo tretie kolo prijímacieho konania.

Čo sa týka podmienok prijatia, tou základnou je absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Niektoré školy si vyberajú študentov aj prostredníctvom prijímacích skúšok, ktorých termíny sa líšia a bývajú uverejnené na stránke školy. Rovnako, na stránke bývajú zverejnené aj výsledky prijímacích skúšok a zoznamy prijatých uchádzačov. Ak by ste čakali na výsledok písomnou formou, príde vám, no škola má na to 30 dní. V prípade nespokojnosti a teda neprijatia máte možnosť odvolať sa. To odporúčame urobiť vždy, ak máte o dané štúdium naozaj veľký záujem. Pri rozhodovaní o podaní prihlášky je dobré mať prehľad o existujúcich vysokých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. /VP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >