Pri písaní záverečných prác netreba zabudnúť aj na korektúru

29.12.2020 Záverečná práca nie je len o počte strán a výbere témy. Tak, ako vie hodnotenie práce ovplyvniť výber školiteľa a jeho pomoc, dôležitou súčasťou je aj záverečná korektúra. Ak chcete mať dielo bez zbytočných gramatických chýb, vyhľadajte odborníka, ktorý vám ju skontroluje a ušetrí množstvo času. Po ťažkom a vyčerpávajúcom boji s písaním práce nikomu nestojí za to, dostať zníženú známku kvôli veľkosti písma, zlému riadkovaniu, odsekom, či gramatickým chybám. Síce je pravda, že obsah a výsledky práce sú najdôležitejšie, preklepy a chyby v gramatike udrú do očí nielen oponentovi a školiteľovi, ale každému čitateľovi.

Formálna úprava práce

Pod formálnou úpravou sa rozumejú dané predpisy, ktoré  udáva každá jedná vysoká škola. Hoci sú vo väčšine prípadoch pokyny na formálnu úpravu práce podobné, nájdu sa aj menšie rozdiely. Niektorí školitelia si na ňu veľmi nepotrpia a zaujíma ich hlavne obsahová stránka práce, no sú aj takí, čo pozerajú na každý detail. Vysokoškoláci sú podľa nich dospelí ľudia, ktorí by pri získaní titulu mali ovládať aj tento druh spracovania diela. Určite sa neoplatí riskovať a po dopísaní odporúčame vykonať poriadnu korektúru. Skontrolovať treba podľa metodiky veľkosť písma, riadkovanie, okraje, nadpisy, číslovanie a iné náležitosti dôležité pri konečnom hodnotení. Najlepšie, ako nič neprehliadnuť, je otvoriť si metodiku práce a postupovať riadok za riadkom. Zabudnúť netreba ani na oblasť citovania, na ktorú si niektorí školitelia obzvlášť potrpia. Ide o úskalie mnohých študentova preto odporúčame si problematiku citovania naštudovať aj v našom článku.

Jazyková a štylistická úprava

Jednou z najčastejších chýb v záverečných prácach sú práve tie gramatické. Niektoré sa stanú z nevedomosti o pravopise, iné z dôvodu preklepu, či nepozornosti. V konečnom dôsledku je jedno, z akého dôvodu nebude váš text správny, no určite to v záverečnej práci vysokoškoláka nepôsobí dobre. Bakalárku, či diplomovku si nepokazte zbytočnosťami, ktoré vedia znížiť známku aj o jeden stupeň. Najviac chýb v rámci jazyka sa stáva pri písaní i/y, dĺžňoch, čiarkach, skloňovaní, časovaní a veľkých a malých písmenách. Ak si chcete byť istý, že bude práca stopercentná, nechajte to pokojne na odborníka. Ten vám upraví nielen menšie chyby, ale aj štylistiku. V rámci nich upraví slovosled, opakovanie slov, či zrozumiteľnosť. Možno by ste sa čudovali, no aj zle uložené slová dokážu vytvoriť negatívny dojem z čítania. /VP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >