Ako byť časovo efektívny počas štúdia

28.01.2021 Time management, teda riadenie času, je mimoriadne dôležitou zručnosťou v živote študenta, či už v súkromí alebo v škole, o to viac, ak popri škole aj pracuje. V tom, ako pristupujeme k času, sa medzi sebou ako jednotlivci odlišujeme. Každý z nás má inú osobnostnú výkonovú krivku, teda je produktívny v iných časoch dňa. Niektorí sú ranné vtáčatá,  bez námahy dokážu vstať o piatej ráno a písať seminárnu či záverečnú prácu a ešte si ísť zabehať, iný študent má problém  sa prebrať ráno o deviatej, ale ešte večer o dvanástej sa venuje referátom a je psychicky úplne fit. Okrem osobnostných daností na nás vplývajú rôzne zlozvyky, napríklad sklon odkladať veci - prokrastinácia, ale tiež chýbajúce zručnosti, napríklad nevieme správne plánovať a tak žiaden plán činnosti nám nefunguje.

Čím komplexnejšia a obsiahlejšia je úloha, ktorú máme splniť – ako je napríklad samotné písanie diplomovej práce, tým viac času je potrebné venovať jej plánovaniu. Každý plán musí obsahovať aj termíny pre dokončenie čiastkových úloh a mal by byť zachytený písomne. Toto však mnoho študentov podceňuje. Dôležité je tiež vedieť stanoviť si priority. V time managemente existuje Paretovo pravidlo, ktoré hovorí o tom, že 20 % úsilia prináša 80% z našich výsledkov, preto je veľmi dôležité identifikovať práve tých správnych 20 % a sústrediť sa len na to podstatné z dennej agendy.  Užitočnou technikou pre študentov na sústredenie je tzv.pomodoro technika. Táto metóda využíva časovač (pôvodne kuchynské hodiny v tvare paradajky = pomodoro po taliansky, odtiaľ názov techniky) na to, aby rozdelila každú úlohu na 25 minútové časti (tzv. pomodorá) oddelené prestávkami. Metóda je postavená na nerušenom sústredení a plánovaných prestávkach, ktoré zlepšujú duševnú pripravenosť na prácu. Teda - začnem pracovať na úlohe, nastavím časovač na 25 minút a keď zazvoní, dám si 5 minút pauzu a opäť to isté 3-4-krát po sebe, potom nasleduje dlhšia pauza. Počas tohto 25 –minútového cyklu nerobím nič iné, sústredím sa len na úlohu, nepozerám na mobil, nekontrolujem sociálne siete. Cieľom tejto techniky je znížiť možný negatívny vplyv rušivých elementov na sústredenie človeka. Pokiaľ chce človek využiť modernú techniku je dostupných viacero online pomodoro časovačov, aj ako aplikácia na mobil.

Podstatné v našom time-managemente je zistiť, aká je naša osobnostná krivka výkonu, kedy sa nám robí najlepšie a snažiť sa najťažšie úlohy presúvať do týchto časov. Za kľúčové považujeme spracovať si písomný plán toho, čo je potrebné urobiť a nechať si v ňom aj priestor na nečakané zmeny počas dňa. Je tiež vhodné preštudovať si rôzne techniky time –managementu a vyskúšať, ktoré z nich nám sadnú a zlepšia náš výkon. Ak však aktuálne nestíhame a termíny nám v škole už horia, môžeme využiť na napísanie prác našťastie aj odborníkov, ktorí nám pomôžu v kritickej situácii. /JJ/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >