Koľko času zaberie písanie záverečnej práce?

30.12.2019 Na písanie záverečnej práce si treba zvoliť dostatok času. Písanie na poslednú chvíľu sa nielenže nevypláca, no pre mnohých študentov ide o boj s časom ktorý nie je príjemný. Vo všeobecnosti sa nedá povedať presné obdobie, koľko vám práca zaberie času a to najmä pre oblasť ktorej sa budete venovať. S niektorými témami to ide doslova od ruky, no pri iných sa natrápite aj niekoľko mesiacov. Každý študent si však ešte pred začatím vie sám vypočítať obdobie, za ktoré to vie zvládnuť a treba brať do úvahy nasledovné faktory.

Terénny výskum – podľa vyučujúcich by mal terénny výskum alebo zber dát do práce zabrať študentovi minimálne 80 hodín. Počas tohto obdobia získava všetko potrebné na analyzovanie a následné spracovanie do textu. Ak sa budete zberu dát venovať každý deň, tak by vám to v prepočte malo zabrať 10 dní po 8 hodín. Treba však počítať, že nie každý má na toto čas a všetko sa vám predĺži. Najmä v prípade návštev rôznych inštitúcií je to o niečo zložitejšie, pretože vždy sa naskytne nečakaná situácia, ktorá vám vaše plány prekazí.

Štúdium a dostupnosť literatúry – táto fáza písania práce zaberie študentom veľmi veľkú časť z ich času. Štúdium literatúry je potrebné najmä pre dobrý teoretický základ, ktorý je pre záverečnú prácu nevyhnutný. Naštudovať by ste si mali desiatky odborných publikácií z ktorých budete čerpať. Treba počítať s tým, že nie všetky v práci použijete a preto počítajte s časom navyše.

Konzultácie a rozhovory – veľmi kvalitným zdrojom sú informácie od odborníkov, úradníkov, majiteľov firiem a iných kompetentných ľudí o ktorých v práci píšete. Vďaka osobnému rozhovoru alebo elektronickému dotazníku sa dostanete aj k údajom, ktoré ešte nikto v práci nepoužil. Do tohto zberu dát sa oplatí investovať čo najviac času, pretože práca bude nielen originálna, ale aj postavená na pevných a reálnych základoch čo ocení každý jeden vyučujúci.

Písanie práce – samotné písanie do počítača môže niekomu zabrať hodiny, inému mesiace. Všetko závisí od toho, ako rýchlo viete napísať jednu normostranu a ako dobre vám to páli. Ak si to zhrnieme dokopy, s výskumom a štúdiom literatúry by ste na jednu stranu mali počítať aspoň 5 hodín. Ak sa púšťate do diplomovky ktorá bude mať 100 strán, počítajte že pri nej strávite približne tri mesiace intenzívneho sústredenia sa.

Úpravy práce – táto finálna etapa je už len korekciou toho čo ste vytvorili. Treba si na ňu vyčleniť minimálne jeden týždeň, pretože si prácu treba prečítať a poupravovať. Nezabúdajte na pripomienky od školiteľa, kedy vám môže prácu odklepnúť, no môže požadovať aj zmenu nejakej celej kapitoly. Úpravu však môžete zveriť aj druhej osobe, ktorá ovláda gramatiku a štylistiku lepšie ako vy. /VP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >