Spoločnosť LL COOPERATION LTD. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ako správne pripraviť prezentáciu k práci?

13.08.2019 Bežným štandardom na vysokých školách a univerzitách je príprava obhajoby vo forme PowerPointovej prezentácie. Pre študenta je to možnosť pripraviť si body a komentár k nim. Tento program je pomerne jednoduchý a prácu s ním zvládne aj bežný užívateľ, ktorý možno nie je počítačovým expertom. Do prezentácie je možné vkladať obrázky, grafy a tabuľky, ktoré možno ľahko skopírovať priamo z diplomovej alebo bakalárskej práce.

Nevyhnutné však je dodržať predpísanú formu, ktorá sa v závislosti od vysokej školy a jej štandardov môže líšiť. Vo všeobecnosti však platí, že každá prezentácia by mala mať úvodný slide, ktorý obsahuje základné informácie ako názov školy, meno študenta, študijný odbor a názov práce. Vhodné je pridať aj obrázok súvisiaci s prezentovanou témou, ktorý predznačuje čoho sa prezentácia bude týkať. Okrem úvodného slidu môžete pripraviť posledný slide, na ktorom stačí uviesť napr. ďakujem za pozornosť.

Okrem prvého a posledného slidu by mala prezentácia obsahovať hlavné myšlienky celej práce, aby bolo zrejmé čím sa práca zaoberala a najmä, aké boli dosiahnuté výsledky. Je preto veľmi dôležité uviesť cieľ práce, jej členenie, metodiku práce, informácie ohľadom praktickej či analytickej časti práce, ktorá je najpodstatnejšou časťou, a takisto závery a odporúčania pre prax či naplnenie cieľa. Bez týchto informácií prezentácia nesplní svoj účel.

Nepôsobí dobre, pokiaľ sa v prezentácii nachádzajú celé vety. Takáto úprava zvádza k tomu, aby si komisia čítala celú prezentáciu s vami, čo nie je cieľom. Z tohto dôvodu je lepšie, ak sú v prezentácii uvedené len hlavné myšlienky v bodoch. Ostatné doplňujúce informácie k danému slidu môžete pokojne odprezentovať verbálne.

Jednotlivé body v prezentácii by nemali byť príliš zdĺhavé a mali by byť čo najstručnejšie. Odporúčaná forma na mnohých univerzitách je tzv. pravidlo 6x6. Znamená to, že každý slide obsahuje 6 riadkov, pričom v každom riadku je 6 slov. Samozrejme, nikto počas obhajoby nebude slová v riadkoch počítať, dôležité však je, aby bola zrejmá vaša snaha o dodržanie tejto formy.

Obsahová stránka prezentácie je veľmi podstatná, avšak dôležitá je aj jej formálna stránka. Odporúčané sú svetlejšie pozadia a tmavé písmo. Na svetlom podklade omnoho lepšie vyniknú grafy alebo iné obrázky, ktoré sú súčasťou prezentácie. Je potrebné dbať na to, aby bola veľkosť písma dostatočná a aby písmo nebolo príliš malé. Niektoré univerzity vo svojich smerniciach uvádzajú presný typ a veľkosť nadpisov či ostatného textu, ktorý je potrebné dodržať. Nezabudnite si preto pri príprave prezentácie dôkladne pozrieť a prečítať smernicu vašej školy.

Odkaz: https://www.zaverecneprace.sk/diplomove-prace /KO/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >