Čo si pedagógovia najviac všímajú pri hodnotení záverečnej práce?

07.02.2019 Komisia a pedagógovia sa pri hodnotení každej záverečnej práce zameriavajú na množstvo faktorov. Tie v konečnom dôsledku ovplyvňujú nielen pocit z vypracovanej práce, ale aj výslednú známku Ak niektorú z dôležitých častí podceníte riskujete, že vaša známka bude znížená a celkový dojem už nebude tak dobrý. Okrem výberu témy a kvalitného spracovania treba dbať aj na iné hodnoty, ktoré vám spomenieme.

Gramatika - ak ste si mysleli, že v záverečnej práci môžete mať nejaké gramatické chyby, tak ste na veľkom omyle. Gramatika je to, na čom si množstvo vyučujúcich doslovne zgustne a dokážu vám známku zhoršiť aj o dva stupne. Dôvodom je, že každý vysokoškolák by mal slovenskú gramatiku ovládať dokonale bez toho, aby v nej robil chyby. Gramatické chyby sú však vizitkou toho, že ste sa s písaním práce pravdepodobne veľmi ponáhľali a ani raz ste si ju neprečítali. Celá práca tak môže pôsobiť prvoplánovo, čo žiadny pedagóg nemá rád.

Dátumy a čísla - môže sa zdať, že označovanie dátumov nie je dôležité, no v tomto prípade je to nutnosť. Ak máte chyby už vo vstupných údajoch pre výpočty, celá vaša práca môže stratiť zmysel, ktorý vám komisia bude vytýkať. Výpovedná hodnota práce tak nebude dostatočná a je veľmi pravdepodobné, že vám ju dajú prerobiť. Ak ňou nechcete prikladať do krbu, dajte si na číselné údaje pozor a dôsledne ich vpisujte.

Mená - komisia sa pri hodnotení pozerá aj na mená, ktoré sú často nesprávne napísané alebo úplne pomýlené. Hoci mená rôznych vedcov a autorov sú často podobné alebo veľmi ťažké, treba si na ne dávať pozor. Špeciálnu pozornosť treba venovať menám ľudí, ktorí sú súčasťou vašej univerzity alebo fakulty, pretože práve na tie sa budú pedagógovia najviac zameriavať. Ak si nechcete narobiť zbytočné problémy, mená v práci píšte bez jedinej chyby.

Citácie – tento faktor je pri písaní práce veľmi dôležitý. Problém nastáva najmä vtedy, ak omylom alebo úmyselne neodcitujete nejakú cudziu myšlienku, ktorú budete tým pádom vydávať za vlastnú. Týmto spôsobom si môžete privodiť zbytočné problémy, kedy komisia študenta dokáže vyhodiť z obhajoby bez mihnutia oka. Dajte si na to poriadny pozor, takéto chyby vám za opakovanie nestoja.

Prílohy – správne vkladanie príloh do práce je pre vás možno nie tak zaujímavou a dôležitou časťou, no má veľkú váhu. Kvalitné vypracovanie prílohy vám môže poskytnúť hodnotné informácie, ktoré vedia oceniť najmä vyučujúci, ktorí sú v tomto smere odborníkmi. V prípade, že prílohy odfláknete, ide len o bezvýznamnú stranu vo vašej práci. /VP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >