Spoločnosť LL COOPERATION LTD. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kde sa uplatní etik?

5.10.2020 Pravdepodobne každý človek vie, čo bude robiť absolvent medicíny. Buď bude operovať, dávať liečbu a lieky, bude pracovať v laboratóriach a prípadne aj učiť. Či chceme alebo nie, lekára stretne každý a to aj niekoľko krát do mesiaca. A to nevravíme o početnosti stretov s narastajúcim vekom. 

Sú však aj odbory o ktorých ľudia nemajú tak jasnú predstavu  ako o medicíne a kedy vlastne nevedia čo títo študenti budú robiť po skončení daného štúdia. Drvivá väčšina ľudí si myslí, že nie sú uplatniteľný prakticky nikde a že nemajú žiadne reálne uplatnenie vo svojom odbore. Nakoniec tak budú pracovať ako čašníci alebo obyčajný robotníci niekde vo fabrike. Medzi takéto odbory nepochybne patrí aj etika a s ňou vyštudovaní etici alebo etičky.

Najskôr si však musíme položiť otázku čo je to vlastne etika? Etika je odnož filozofie, a primárne sa zaoberá otázkami mravnosti, morálnosti a schopnosti predísť nemorálnemu správaniu. Medzi jej základné otázky patrí to čo je to dobro a zlo, ako dokážeme spoznať čo je dobré a zlé a čo máme konať ako jednotlivci alebo aj ako štát. Etika pritom dokáže rozlíšiť medzi aktuálnym stavom ktorý je a stavom ktorý by na základe etického myslenia mal byť. Etika spolupracuje s ostatnými odbormi ako psychológia, sociológia, logika, história ale aj rôzne neurovedy a biochémia. Etika na rozdiel od jednotlivých špeciálnych odborov tieto znalosti zhŕňa a dodávam im istý filozofický nadhľad. Medzi najznámejších etikov radíme také mená ako Aristoteles, Kant, alebo Spinoza. Štúdium etiky zahŕňa osvojenie si argumentačných schopností pre a proti danej veci, ako aj poznatky riešenia konfliktov z minulosti či schopnosti logickej dedukcie, a analýzy. 

Má teda etik nejaké reálne možnosti uplatnenia svojich špecifických znalostí? Určite áno. Vo väčších firmách majú vypracovaný tzv. etický kódex, ktorý vlastne predstavuje určitý spôsob zásad o tom ako sa správať ku druhým či už spolupracovníkom alebo nadriadeným. Ide o snahu predísť akýmkoľkovek interpersonálnym konfliktom. V týchto kódexoch býva naznačené čo je dovolené z hľadiska komunikácie, oblečenia a pod. a čo je už za čiarou. Tieto kódexy zvyčajne vypracovávajú profesionálny etici.

Medzi ďalšie možnosti pôsobenia etikov radíme aj radu pre televízne vysielania. Tu môžu diváci dávať rozličné podnety na vysielanie ak sa im nepáči obsah alebo forma vysielania. Ak má byť rada kompletná tak by sa ku nej mali pridať aj etici. /MP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >