Oxfordská univerzita

9.11.2020 V minulom diele o svetových univerzitách sme sa pozreli na Harvard . Teraz si predstavíme najznámejšie školu vo veľkej Británii – Oxford.

Oxfordská Univerzita  (oficiálny názov The Chancellor, Masters and Scholars of the Oxford University) je vysokoškolská výskumná univerzita v anglickom meste Oxford. Univerzita jestvuje už od roku 1096, čo z nej robí najstaršiu univerzitu v anglicky hovoriacom svete a druhú najstaršiu univerzitu na svete v nepretržitej prevádzke. Oxford rýchlo rástol od roku 1167, keď anglický kráľ Henrich II. zakázal anglickým študentom navštevovať parížsku univerzitu. Po sporoch medzi študentmi a obyvateľmi mesta Oxford v roku 1209 utiekli niektorí akademici na severovýchod do Cambridge, kde založili novú univerzitu - Cambridge. Tieto dva anglické starodávne univerzity zdieľajú mnoho spoločných znakov a často sa im hovorí spoločne Oxbridge.

Univerzita sa skladá z 39 vysokých kolégií s poloautonómnym zložením, šiestich stálych súkromných sál a radom akademických katedier, ktoré sú rozdelené do štyroch divízií. Všetky kolégiá sú samosprávnymi inštitúciami v rámci univerzity, z ktorých každá kontroluje svojich členov a má vlastnú vnútornú štruktúru a aktivity. Oxford nemá hlavný kampus, jeho budovy a zariadenia sú roztrúsené po celom centre mesta. Pregraduálna výučba v Oxforde sa organizuje okolo týždenných kurzov pre malé skupiny na kolégiách čo je jedinečná vlastnosť tohto školského systému Oxbridge. Postgraduálna výučba sa poskytuje prevažne centrálne.

9.11. 2020 Oxford sa pravidelne umiestňuje medzi 5 najlepšími univerzitami na svete a v súčasnosti je na prvom mieste na svete v rebríčku Times Higher Education World University Rankings, ako aj v rebríčku Forbes World University Rankings. Jedenásť po sebe nasledujúcich rokov si udržala pozíciu číslo jeden v Príručke univerzít Times Good a lekárska fakulta si tiež udržala prvé miesto na svete v kategórii klinického a predklinického zdravia  podľa organizácie Times Higher Education (THE). Táto lekárska fakulta je prvá po 7 rokoch. V roku 2019 sa univerzita podľa hodnotení SCImago Institutions Rankings umiestnila na 7. mieste medzi univerzitami po celom svete. THE taktiež uznala Oxford ako jednu zo „šiestich svetových značiek v oblasti vzdelávania“ na svete podľa rebríčka World Reputation Rankings spolu s Berkeley, Cambridge, Harvard, MIT a Stanford. 

Škola je známa svojím priaznivým sociálnym prostredím. Pracuje v nej viac ako 7 000 členov akademickej obce a študuje vyše 24 t. študentov. /MP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >